Home

Vypočítejte výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu

Určete výšku věže. 10. Vypočítejte výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti 11°23´ a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti 28°57´. Stožár je pozorován z jednoho místa 10 m nad rovinou paty stožáru. 11. Vypočítejte velikosti zbývajících stran a úhlů v obecném trojúhelníku ABC, je-li dáno Určete výšku věže. 12. Vypočítejte výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti 11°23´ a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti 28°57´. Stožár je pozorován z jednoho místa 10 m nad rovinou paty stožáru. 13. Určete velikost zorného úhlu, pod nímž vidí pozorovatel předmět 12 m dlouhý, je-li od.

Výška stožáru je 66,73 m Vypo čtěte výšku stožáru, je-li vzdálenost m ěřícího p řístroje od paty Profil výkopu je rovnoramenný lichob ěžník, jehož výška je v metr ů, bo ční st ěny svírají Z pozorovacího místa vidíme patu v ěže v hloubkovém úhlu α a vrchol v ěže v 1) Vypočti výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti . Stožár je pozorován z jednoho místa 10 m nad úrovní paty stožáru. 2) Na vrcholu kopce stojí rozhledna 35 m vysoká. Patu i vrchol vidíme z určitého místa v údolí pod výškovými úhly o velikosti Vypočítejte výšku věže, jejíž patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti . a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti . Věž je pozorována z jednoho místa 10m nad úrovní paty věže. 3) Stožár elektrického vedení vrhá 12m dlouhý stín na stráň, která stoupá od paty stožáru ve směru stínu pod úhlem o velikosti 7) Určete výšku stožáru, jehož vrchol vidíme z místa A ve výškovém úhlu α=25°20' a z místa B, ležícího na přímce z A k patě věže, ve výškovém úhlu β=42°40'. Vzdálenost AB =96m. 8) Z věže 15m vysoké a 30m od řeky vzdálené se jevila šířka řeky v úhlu 15°.Jak široká je řeka v tomto místě? 9)ABC, je-li. vidíme patu komína v hloubkovém úhlu α =10°19′ a od paty věže vidíme vrchol komína ve výškovém úhlu β =17°43′. Jak vysoký je komín? [Mbpřeh, asi 114 m] 3. Určete výšku mraku nad hladinou jezera, jestliže ho vidíme z místa A pod výškovým úhlem α a z téhož místa vidíme jeho obraz v jezeře pod hloubkovým.

Z vrcholu věže vidíme patu komínu v hloubkovém úhlu D 10q19c a od paty věže vidíme vrchol komínu ve výškovém úhlu Z pozorovatelny 15 m vysoké a vzdálené 30 m od břehu řeky se jeví šířka řeky v zorném úhlu M 15q. Vypočítejte šířku řeky. [43,5 m] (42) Pravoúhlý trojúhelník má přeponu c = 20 cm a výšku v. 76. Z okna chaty která je ve stráni ve výšce 150 m nad parkovištěm, vidíme auto v hloubkovém úhlu 25 . V jaké vzdálenosti je auto od našeho stanoviště? 77. Určete výšku stožáru vysokého napětí, jestliže úhel, pod kterým koukáme na jeho špičku je 17 a vzdálenost od paty stožáru je 95 m. 78 Patu i vrchol vidíme z určitého místa v údolí pod výškovými úhly o velikostech Jak vysoko je vrchol kopce nad rovinou pozorovacího místa. Vypočítejte výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti

1.4. Vypočti velikost největšího vnitřního úhlu v OT ABC, v němž a = 74, b = 53, c = 45. 2. Užití trigonometrie v praxi: 2.1. Vypočti výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti 11°23´a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti 28°57´. Stožár je pozorován z jednoho místa 10 m nad úrovní paty. 2 3 Vypočítejte výšku stožáru, jehož patu vidíme v hloubkovém úhlu o velikosti 11°23´a vrchol ve výškovém úhlu o velikosti 28°57´. Stožár je pozorován z jednoho místa 10 m nad úrovní paty stožáru Určete výšku stožáru, jehož vrchol vidíme z místa ve výškovém úhlu a z místa , ležícího na přímce z k patě věže, ve výškovém úhlu . Vzdálenost . Vypočtěte strany pravoúhlého trojúhelníka, má-li výšku a poloměr opsané kružnice . V rovnoramenném trojúhelníku platí a poloměr opsané kružnice 11. Určete výšku stožáru vysokého napětí, znáte-li úhel α = 17° 35´, pod kterým je vidět jeho vrchol V z bodu A, jehož vzdálenost od paty P stožáru je d = 95 m. 12. Vypočítejte délky zbývajících stran a velikosti ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku ABC, je-li dáno: a) c = 52,8 cm, α = 64° 38 Z rozhledny vysoké 40 m je vidět vrchol topolu pod hloubkovým úhlem o velikosti a patu . topolu v hloubkovém úhlu o velikosti . Vypočítejte výšku topolu. 54. Na vrcholu kopce vysokého 300 m stojí televizní vysílač vysoký 150 m. Z určitého místa v rovině . úpatí kopce je vidět patu vysílače pod výškovým úhlem o.

Příklad: Stožár - slovní úloha z matematiky čislo 7849

21) Z kopce 155 m nad horizontální rovinou je vidět vrchol továrního komína v hloubkovém úhlu 180 34( a jeho patu v hloubkovém úhlu 290 15(. Jak vysoký je komín? Výsledky: 22) Z okna domu stojícího těsně nad řekou vidíme kámen na protějším břehu v hloubkovém úhlu 100 45( Detoxikační kuchařku stáhnete z tohoto odkazu. kvalitě, z prvního lisování a to nejlépe olej lněný, olivový nebo kokosový. nejvhodnější jsou neupravená JÍDLA PŘÍMO Z PŘÍRODY (tedy syrové, tzv. raw), vařená v páře/vodě nebo fermentovaná bez uměl.. 1 - Itegrálí počet, výpočet oshu plochy, ojemu rotčího těles ) Vypočítejte (itegrce pomocí sustituce): ) 9 d si( l ) ) d.. 1_Podobnost. 8. ročník -6. Podobnost. Geometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6. Podobnost. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 6.1. Podobnost geometrických útvarů. Podobností ( podobným zobrazením ) nazýváme takové geometrické zobrazení, je-li každému bodu X přiřazen X* a každému bodu Y přiřazen. Vypočtěte, v jaké hloubce h pod hladinou vody leží předmět P, jestliže oko pozorovatele je ve výši x = 2 m nad vodní hladinou a pozoruje obraz předmětu P´pod vodou v hloubkovém úhlu 60o ve vzdálenosti l = 3 m. Určete index lomu oleje, jestliže paprsek přecházející z oleje do vody má úhel dopadu 30o a úhel lomu 34o50.

Příklad: TV tower - slovní úloha z matematiky čislo 25501

LINDAT/CLARIAH-CZ

matika - Lichva - doczz

 1. 1 - Integrální počet, výpočet obsahu plochy, objemu
 2. 1_Podobnost - Krasobruslen
 3. Lindat/Clariah-c

EO

 1. TELESKOPICKY SLOUP PRO EFEKTNI FOTO
 2. Suchoptionen
 3. YouTube TV

YouTube Music

 1. YouTube Kids
 2. Creator Academy
 3. YouTube for Artists
 4. Tastenkombinationen
 5. Wiedergabe
 6. Allgemein

Untertitel

 1. Sphärische Videos