Home

Acetylchlorid

Acetylchlorid. CAS: 75-36-5. EINECS: 200-865-6. Specifikace (pdf) Bezpečnostní list (pdf) Pro bližší informace o dostupných baleních a cenách kontaktujte naše obchodní oddělení. Chcete objednat tento produkt? Vyplňte formulář. Ochrana osobních údajů The major use of chloroacetyl chloride is as an intermediate in the production of herbicides in the chloroacetanilide family including metolachlor, acetochlor, alachlor and butachlor; an estimated 100 million pounds are used annually. Some chloroacetyl chloride is also used to produce phenacyl chloride, another chemical intermediate, also used.

Acetyl chloride - Wikipedi

10 ml Acetylchlorid wird unter Rühren tropfenweise in eine Mischung aus 60 ml Ethanol und 5 ml Wasser gegeben. Augenblicklich tritt eine heftige Reaktion unter Gasentwicklung ein. Beim Einleiten des Gases in eine Silbernitratlösung bildet sich ein Silberchlorid-Niederschlag, der das Gas als HCl identifiziert Application. Acetyl chloride can be used as: A degradation agent in the degradation of polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers to determine the degree of ethoxylation using chromatography-mass spectrometry (MS). A reagent with alcohols for the esterification of carboxylic acids, N -boc deprotection, and phosphoramide solvolysis reactions acetylchlorid >99 Flam. Liq. 2, H225 Skin Corr. 1B, H314 EUH 014 PlnýtextvšechklasifikacíaH-větjeuvedenvoddíle16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře Acetyl chloride + sulfoxide (DMSO) -> acyloxysulfonium salts + iodide -> iodine. 2) GC method (silylation) react the sample with diethylamine (70'C for 15 mins) and silylate with BSTFA. 3) GC method (methanol) add methanol to form methyl acetate and inject into GC system. column DB-wax 30*0.53*1um. Oven 40'C for 5 mins Acetylchlorid - Acetyl chloride. z Wikipedie, otevřené encyklopedie . Acetylchlorid Jména Preferovaný název IUPAC . Acetylchlorid . Systematický název IUPAC . Ethanoylchlorid . Ostatní jména Acylchlorid . Identifikátory Číslo CAS . 75-36-5 ; 3D model ( JSmol ) Interaktivní obrázek ; Reference Beilstein

Acetyl chloride C2ClH3O - PubChe

 1. Acetylchlorid reagent grade, 98%; CAS Number: 75-36-5; EC Number: 200-865-6; Synonyms: Essigsäurechlorid; Linear Formula: CH3COCl; find Sigma-Aldrich-320129 MSDS, related peer-reviewed papers, technical documents, similar products & more at Sigma-Aldric
 2. Chemsrc provides Acetyl chloride(CAS#:75-36-5) MSDS, density, melting point, boiling point, structure, formula, molecular weight etc. Articles of Acetyl chloride are included as well
 3. Acetanilid ist ein Derivat sowohl von Anilin als auch von Essigsäure und wurde 1843 von Charles Frédéric Gerhardt durch Einwirkung von Acetylchlorid auf Anilin entdeckt
 4. Friedel-Craftsova acylace (fenol + acetylchlorid) Schématický zápis. Fenol působí +M efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6. V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 4. + katalyzátor.
 5. Acetylchlorid Acetylchlorid Zavřít galerii. Zavřít galerii. 1/1. Ilustrační fotografie. Acetylchlorid. 0 %. 0 recenzí.
 6. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 7. Acetylchlorid oder Essigsäurechlorid ist eine Chemikalie, genauer das funktionelle Chlorderivat der Essigsäure, in dem die Hydroxygruppe der Säure durch Chlor substituiert ist.. Gewinnung und Darstellung. Acetylchlorid wird durch die Umsetzung von Calciumchlorid mit Essigsäureanhydrid hergestellt. Alternativ lässt es sich durch Umsetzung von Essigsäure mit Phosphor(III)-chlorid erhalten

Acylchloridy - Wikipedi

Acetylchlorid, jinak také chlorid kyseliny octové nebo ethanoylchlorid, je bezbarvá hořlavá kapalina se silným zápachem. Při kontaktu s vodou vznětlivě reaguje Acetylchlorid reagent grade, 98%; CAS Number: 75-36-5; EC Number: 200-865-6; Synonyms: Essigsäurechlorid; Linear Formula: CH3COCl; find Sigma-Aldrich-114189 MSDS, related peer-reviewed papers, technical documents, similar products & more at Sigma-Aldric

Acetylchlorid CAS 75-36-5 82225

Schématický zápis Quick time: toluen + acetylchlorid: Toluen působí +I efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6. V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 2. Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak CAS: 75-36-5 Další názvy: acetylchlorid MF: C2H3ClO EINECS č .: 200-865-6 Místo původu: Šanghaj, Čína (pevninská část) Typ: Farmaceutick Speciální zdravotnický materiál. Želatinové tobolky. Fagron Bookstor Acetyl chloride Its boiling point is 52°C and relative density is 1.104. It decomposes quickly by water. It is a class of organic compounds called acyl halides

Acetyl chloride. Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa). Acetyl chloride is an organic compound, an acyl chloride derived from acetic acid. It has the formula CH3COCl Acetylchlorid nebo chlorid kyseliny octové je chemická látka, přesněji funkční derivát chloru z kyseliny octové, ve kterém je hydroxylová skupina kyseliny nahrazena chlorem. Obsah 1 Extrakce a prezentac Acetyl chloride for synthesis. CAS 75-36-5, molar mass 78.49 g/mol. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information acetylchlorid [lat. + řec.], CH3COCl, chlorid octové kys.; t.v. 52 °C; bezbarvá ostře čpící kapalina používaná jako acetylační činidlo při výrobě.

10 ml Acetylchlorid wird unter Rühren tropfenweise in eine Mischung aus 60 ml Ethanol und 5 ml Wasser gegeben. Augenblicklich tritt eine heftige Reaktion unter Gasentwicklung ein. Beim Einleiten des Gases in eine Silbernitratlösung bildet sich ein Silberchlorid-Niederschlag, der das Gas als HCl identifiziert Acetyl chloride reacts with a Grignard reagent to form a ketone. For example, acetyl chloride reacts with methyl magnesium bromide to form acetone. C H 3. . C OC l+C H 3. . M gBr → C H 3. . C OC H 3 Friedel-Craftsova acylace (benzen + acetylchlorid) Schématický zápis + katalyzátor AlCl 3 -HCl: Podrobný zápis. Chlorid hlinitý je Lewisova kyselina a přijímá tudíž chloridový anion + + + Vzniká karbokation, který je elektrofilním. Acetyl (někdy označovaný zkratkou Ac, je však konfliktní se značkou prvku aktinium) je v organické chemii acylová funkční skupina formálně odvozená od octové kyseliny (anglicky acetic acid) odtržením OH skupiny. Její vzorec je CH 3 CO-. Systematický avšak nepreferovaný název je ethanoyl

Acetylchlorid - Wikipédi

Acetylchlorid - PENTA - Laboratorní chemikáli

Chloroacetyl chloride - Wikipedi

Säurechloride sind eine wichtige Produktgruppe in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Die Nitrochemie bietet mit Reaktionen auf Basis von Phosphortrichlorid, Clorsulfonsäure und Thionylchlorid ein breites Spektrum an Herstellmöglichkeiten in diesem Bereich The Hazard fields include special hazard alerts air and water reactions, fire hazards, health hazards, a reactivity profile, and details about reactive groups assignments and potentially incompatible absorbents.The information in CAMEO Chemicals comes from a variety of data sources Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty The Brief Profile summarises the non-confidential data on substances as it is held in the databases of the European Chemical Agency (ECHA), including data provided by third parties. The Brief Profile is produced based on data in ECHA's databases and maintained by the Agency, and therefore the Brief Profile as a dissemination tool falls under.

11.02 - Hydrolyse von Acetylchlorid • Schalley Group ..

Acetanilid. If you are looking for Acetanilid you've come to the right place. We have 9 images about Acetanilid including images, pictures, photos, wallpapers, and more. In these page, we also have variety of images available 乙酰氯是乙酸衍生出的酰氯,分子式为ch 3 cocl,结构如右图所示。 标准状态下,乙酰氯是无色澄清液体,在潮湿空气中发烟。乙酰氯与水反应,生成乙酸和氯化氢,因此乙酰氯不会存在于自然界中。 它可由亚硫酰氯氯化乙酸制得: . ch 3 cooh + o=scl 2 → ch 3 cocl + so 2 + hcl. 乙酰氯是常用的乙酰化试剂.

: etylacetát, acetylchlorid, acetylen, nátriumacetát. Urči charakteristickou reakci funkčních derivátů KK (srovnej reaktivitu jednotlivých druhů funkčních derivátů vzhledem k této reakci inchi = 1 / c2h3io / c1-2 (3) 4 / h1h3 . klíč: lekjtgqwlaugqa-uhfffaoyar . ÚsmĚv

Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina s charakteristickým zápachom patriaca medzi silné narkotiká. Jej požitie najprv vyvoláva povzbudenie a neskôr paralýzu nervového systému. Jej chemický vzorec je CH 3 -CH 2 -OH, často sa uvádza aj ako C 2 H 5 OH, sumárne C 2 H 6 O Acetylchlorid. If you are looking for Acetylchlorid you've come to the right place. We have 10 images about Acetylchlorid including images, pictures, photos, wallpapers, and more. In these page, we also have variety of images available. Such as png, jpg, animated gifs, pic art, logo, black and white, transparent, etc Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat Acetylchlorid v němčina. Anglický překlad slova Acetylchlorid Exportpages International Network Exportpages International GmbH Becker-Göring-Straße 15 76307 Karlsbad Germany . Copyright © 2021 Exportpages International GmbH.

Acetyl chloride puriss

Check 'acetylchlorid' translations into English. Look through examples of acetylchlorid translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar EMS/F/02/01 w.e.f. 01.01.2013 Rev.: 02 Next Revision Due: Jan 2015 Material Safety Data Sheet Page 1 of 7 CHLOROACETYL CHLORIDE Section 1 - Product And Company Identificatio Skontrolujte 'Acetylchlorid' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov Acetylchlorid vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku Evroý sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní opora - Organická chemie A/B Nomenklatura karboxylových kyselin a jejich derivátu Studijní materiál vznikl v rámci operačního programu OPPA CZ 2. 17/3.100/33248 Operační program Praha-Adaptabilita, Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti, který je spolufinancován Evroým sociálním fondem Acetylchlorid — Strukturformel Allgemeines Name Acetylchlorid Andere Namen Deutsch Wikipedia. Acetylchlorid — Ace|tyl|chlo|rid das; : Chlorid der Essigsäure Das große Fremdwörterbuch. Acetanhydrid — Strukturformel Allgemeines Name Essigsäureanhydrid Andere Namen Deutsch Wikipedi

determination of acetyl chloride contents - Chromatography

Bromoacetyl chloride. FLUOROACETIC-ACID-CHLORIDE. Iodo-acetyl chloride. Title. Journal or Book. Year. Conformation of non-aromatic ring compounds −91. Carbon-13 nuclear magnetic resonance spectra of some mono- and di-alkyl substituted glutaric anhydrides. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 9.2 Die Reaktionssequenz beginnt ausgehend von Bernsteinsäure und Acetylchlorid mit einer Anhydridbildung, gefolgt von einer intramolekularen (begünstigt!) Umanhydridisierung zum Bernsteinsäureanhydrid. Friedel-Crafts-Acylierung mit Toluol führt zur 4-(4-Methylphenyl)-4-oxobutansäure, die nach Clemmensen zur 4-(4 IUPAC Standard InChIKey: FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N Copy CAS Registry Number: 79-36-7 Chemical structure: This structure is also available as a 2d Mol file; Other names: α,α-Dichloroacetyl chloride; Dichloroacetyl chloride; 2,2-Dichloroacetyl chloride; CHCl2COCl; Dichloracetyl chloride; Chlorid kyseliny dichloroctove; Chlorure de dichloracetyle; Dichloroethanoyl chloride; UN 1765.

Acetylchlorid - Acetyl chloride - xcv

 1. Acetylchlorid CH 3 COCl slouží jako acylační činidlo, používá se např. k výrobě léčiv, barviv. Benzoylchlorid C 6 H 5 COCl má využití při výrobě barviv, parfémů, organických peroxidů, léčiv a pryskyřic. V alkalickém prostředí reaguje s peroxidem vodíku a vznik.
 2. acetylchlorid, CH 3 COCl. chlorid kyseliny octové, bezbarvá kapalina, která se užívá k acetylaci při výrobě léčiv a barviv. adipová kyselina, HOOC(CH 2) 4 COOH. kyselina hexandiová, dikarboxylová kyselina. Vyrábí se např. oxidací cyklohexanonu, používá se k výrobě polyamidových vláken, např. Nylonu 66. acetylen - C 2 H
 3. Der Botenstoff Acetylcholin spielt innerhalb des menschlichen Körpers eine wichtige Rolle, da er bei zahlreichen Vorgängen im zentralen Nervensystem sowie im vegetativen Nervensystem zum Einsatz kommt. In der Therapie von Alzheimerpatienten werden Präparate eingesetzt, die einen indirekten Einfluss auf den Wirkstoff haben, indem sie das Enzym hemmen, das für dessen Abbau verantwortlich ist
 4. kemisk förening av kol, väte, klor och syre, C2H3ClO. danska: acetylklorid finska: asetyylikloridi franska: chlorure d'acétyle m, chlorure d'éthanoyle m italienska: cloruro di acetile katalanska: clorur d'etanol m nederländska: acetylchloride slovakiska: acetylchlorid slovenska: acetilklorid spanska: cloruro de etanoilo m tjeckiska: acetylchlorid tyska: Acetylchlorid n, Essigsäurechlorid.
 5. • název acylu + halogenid (acetylchlorid) 2.6. NITRILY R―C≡≡≡≡N • lat. kmen názvu kyseliny + -onitril (acet onitril) • alkylkyanid (methylkyanid ) Důležité chemické reakce organických slou čenin 1. substituce (= záměna, náhrada) CH 4 + Cl 2 →CH 3Cl + HC
 6. Halogenidy kyselin (acetylchlorid, benzoylchlorid, oxalyl-chlorid): Velmi reaktivní látky, které působí dráždivě na dýchací cesty a oči, způsobují otok plic a popáleniny na pokožce. Anhydridy kyselin: Dráždivé působení a dehydratace tká-ní. Inhalace může vést až k vážnému poškození průdušek a plic

char karbox. kyselin, rozdělení, přehled významných kys. karboxylové kyseliny obsahují v molekule jednu nebo více karboxylových skupin, podle toho rozlišujeme - jedno a vícesytné. Podobně jako karbonyl má parciální náboje. karboxylové kyseliny a jejich deriváty jsou v přírodě velmi rozšířené, mnohé se učastní na dějích v živých organismech. fyzikální. Acetylchlorid (chlorid kyseliny octové) se dvěma ekvivalenty diethylaminu [1654] 31. 5. 2017 Heslo dne: 'vzorová verze' / Varianta A Stránka 7 / 7. Created Date

Acetylchlorid und Propionylchlorid sind leicht entzündlich. Essigsäureanhydrid ist entzündlich. Säurechloride und -anhydride hydrolysieren durch Luftfeuchtigkeit auf der Haut bzw. Schleimhaut. Die dabei entstehenden organischen Säuren sind verantwortlich für die starke Reiz- und Ätzwirkung. Bei Augenkontakt -auch bei geringen Mengen. acetylchlorid v molárním poměru 1:1 k isobutylbenzenu 1kg katalyzátoru AlCl 3 Směs reaguje celkem 3 hodiny. 3. Destilujte výslednou reakční směs přímo z reaktoru. Těkavé složky odcházejí do prvního zásobníku (100% Acetylchloridu, HCl, isobutylbenzenu). Výsledný fenon a další nespecifikované látky zůstávají v. PharmaWiki - Acetanilid. Acetanilid Arzneimittelgruppen Schmerzmittel Acetanilid ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Analgetika, der zur Behandlung von Schmerzen und Fieber eingesetzt wurde. Es handelt sich ein Prodrug von Paracetamol. Aufgrund der möglichen unerwünschten Wirkungen (u.a. Methämoglobinämie, Zyanose) wird Acetanilid nicht. IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění. Anotace: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: OŽPZ-2589-3187/03-Kunč Sp. a sk. znak: 8.25-A/20 Vyřizuje: Ing Obrázek 1 Oranžová tabulka - Acetylchlorid [5] Konkrétní případ bezpeþnostní tabulky nám ukazuje Obrázek 1. UN þíslo 1717 uvádí, že se jedná o acetylchlorid, Kemlerův kód oznaþuje: X - nebezpeþně reaguje s vodou, 33 - vysoká hořlavost, 8 - žíravost

Acetylchlorid. Acetylchlorid, jinak také chlorid kyseliny octové nebo ethanoylchlorid, je bezbarvá hořlavá kapalina se silným zápachem. 4 vztahy: Acetylace, Chlorid fosforečný, Chlorid fosforitý, Kyselina octová Acetylchlorid Formaldehyd 1.1-Dichlorethylen 1.2-Dichlorethan Methanol 1.1-Dichlorethan Cyanwasserstoff Methylamin Hydrazin Methan Wasserstoff Vinylchlorid Ethylamin Ethanol Acetonitril Acrylnitril Dimethylether Ethylen Dimethylformamid i-Propanol Propan i-Butan n-Butan n-Butylacetat n-Hexan n-Oktan n-Nonan n-Dekan 15,5 Vol.-% 15,0 Vol.-% 11,0. Ergebnisse einer semiempirisch-quantenmechanischen Berechnung mit Acetylchlorid und Al Cl 3 (rot: negativeres Potenzial; blau: positiveres Potenzial). Der aus der Substitution resultierende acylierte Aromat wird von Lewis-Säuren ebenfalls komplexiert und bindet daher den Katalysator

The emission spectra of SC/SBA-15 and its fluorescence titration with Cu 2+ are displayed in Figure 3.The spectrum of SC/SBA-15 shows typical emission bands at 310 nm (excitation 248 nm).However, when Cu 2+ cation is added to the solution of SC/SBA-15, the fluorescence of SC/SBA-15 was dramatically quenched, enabling the free Cu 2+ concentration to be determined a) acetylchlorid reaguje s anilinem v molárním poměru 1:2 b) acetanhydrid reaguje s anilinem v molárním poměru 1:1 1) Zapište oba děje rovnicemi. a) b) body: 2) Vysvětlete rozdílný průběh dějů v předcházejícím případě. Vysvětlení: body

Molbase found 1 m-Tolyloxy-acetylchlorid product information for you, including m-Tolyloxy-acetylchlorid formula, m-Tolyloxy-acetylchlorid CAS number, m-Tolyloxy-acetylchlorid supplier information dict.cc German-English Dictionary: Translation for [Acetylchlorid] English-German online dictionary developed to help you share your knowledge with others IBK WIESEHAHN GMBH Postfach 200154 46244 Bottrop Germany Fon: +49(0)2045-8903- Fax: +49(0)2045-8903-20 Dichtungstechnik Fax: +49(0)2045-8903-30 E-Mail: info@ibk.de www.ibk.d

Acetylchlorid, Essigsäurechlorid, Ethansäurechlorid, CH 3-CO-Cl, eine farblose, erstickend riechende Flüssigkeit, die die Augen und Atemwege stark reizt; F. -112 °C, Kp. 50,9 °C, n D 20 1,3897. A. hydrolysiert bei Zutritt feuchter Luft unter Rauchbildung zu Essigsäure und Chlorwasserstoff. Es. In the present study, an easy and an efficient approach is reported for the acetylation of alcohols, amines, phenols, and thiols under solvent- and catalyst-free conditions. The experimental conditions were milder than conventional methods and the reactions were completed in shorter reaction time. The examined substrates afforded higher yields of the acetylated products under the short. EP0002808B1 EP78101802A EP78101802A EP0002808B1 EP 0002808 B1 EP0002808 B1 EP 0002808B1 EP 78101802 A EP78101802 A EP 78101802A EP 78101802 A EP78101802 A EP 78101802A EP 0002808 B1 EP0002808 B1 EP 0002808B1 Authority EP European Patent Office Prior art keywords acetyl chloride obtaining pure pure crude ppm Prior art date 1977-12-29 Legal status (The legal status is an assumption and is not a. Traduce acetylchlorid. Ver traducciones en inglés y español con pronunciaciones de audio, ejemplos y traducciones palabra por palabra

Video: Acetylchlorid reagent grade, 98% 75-36-

Acetyl chloride | C2H3ClO | ChemSpiderAcetylchlorid – Wiktionary

Organic Chemistry Portal. The Organic Chemistry Portal offers an overview of recent topics, interesting reactions, and information on important chemicals for organic chemists.. Archive: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, More Diels-Alder Cycloaddition: 4β-Acetoxyprobotryane-9β,15α-diol (Li), Penostatin C (Tong), Sucutinirane C (Pitsinos), Glaucocalyxin A (Jia), PF. Die Globe Chemicals Unternehmensgruppe verfügt über ein spezifisches und breit gefächertes Produktportfolio für zahlreiche Branchen Lernen Sie die Übersetzung für 'Acetylchlorid' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltraine AcCl : Acetylchlorid AlEtCl 2: Ethylaluminium(III)-chlorid DCM : Dichlormethan HT : Aufheizzeit IS : Interner Standard LAB : lineare Alkylbenzole LAS : lineare Alkylbenzolsulfonate LS : Lewis-Säure MW : Mikrowelle(n) Nm3: Normkubikmeter Ph : Phenyl-Substituent P MW : Mikrowellenleistung RT : Raumtemperatur S : Selektivität Smp.

λ » LambdaSyn – Synthese von Essigsäureanhydrid

Acetylchlorid Metadata This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it French Translation for [Acetylchlorid] - dict.cc English-French Dictionary. All Languages | EN SV IS RU RO FR IT SK PT NL HU FI LA ES BG HR NO CS DA TR PL EO SR EL BS | SK FR IS HU NL PL ES RU SQ SV. You have to look at a pKa table. Then you can compare the strengths of the conjugate bases. The pKa of NH4+ (ammonium) is 10. the pka of HCl is -6 or -7. Therefore, Cl- is 1x10^17 times better as a leaving group than a protonated amine. Basically, there's no comparison Datenblatt Carbonsäuren. 1. Ergänze die fehlenden Angaben zur Molaren Masse der Carbonsäuren in der Tabelle! 2. Wie entwickeln sich die Schmelzpunkte der Carbonsäuren? Stelle die Schmelzpunkte graphisch dar und beschreibe ihren Verlauf! 3. Wie kann dieser Verlauf erklärt werden? Verdeutliche dir dazu, was am Phasenübergang fest-flüssig. Acetylchlorid Substantiv · n — acetyl chloride eine die Atemwege und Augen stark reizende , farblose und erstickend riechende Flüssigkeit Translation Acetylchlorid translatio