Home

Přepis vět 2 Třída

Nůž je tupý nebo ostrý. Led je silný nebo slabý. Hrnek je plný nebo prázdný. Chlapec je slabý nebo silný. Čáp je bílý nebo černý. Na horách je čistý vzduch. V létě jsou krátké noci. Příští týden máme závody v plavání Práce s textem. Pracovní listy procvičují především porozumění textu, vedou k řešení problémových situací, logické úvaze, fonologickému uvědomění. Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, tvořivosti. Děti zároveň procvičí psaní. Většina listů je vhodná až po zvládnutí všech psacích písmen

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída 2. třída. Český jazyk - Čtení slov a vět s písmenem H, h - Psaní písmene h, slova s h a věty s těmito slovy - Přepis slov a vět, diktát písmen, slabik a jednoduchých krátkých slov - Opakovat čtení od počátku roku, číst a psát denně! Matematika - Sčítání a odčítání do 8 - Počet prvků 9, řada do 9, rozklad. Věta oznamovací: Slova se slabikou či/čí: Věta tázací: Slova se slabikou ři/ří: Věta rozkazovací: Slova se slabikou ci/cí: Věta přací: Slova se slabikou ji/jí: Procvičujeme druhy vět: ŘADA SLOV a slovo, které zde nepatří: Pořadí vět: Slova se slabikou di/dí: Co už umíme 2: Slova se slabikou ti/tí: Věty se. 14 úloh Doplňovačka 2. třída ZŠ 3. třída ZŠ. 0% Prům. úspěšnost. 0 pokusů. Na Pravopisně.cz se snažíme dát prostor i pro mladší žáky, proto je toto cvičení především pro ně. Jeho tématem je psaní párových souhlásek b/p. Mohlo by se zdát, že se jedná o lehkou látku, ale se zbytečnými chybami v párových. Květ se mění v plod. Po louce poletují bělásci. Mládě holuba se nazývá holoubě. Křepelka volá pět peněz. Mládě koně se nazývá hříbě. Bílému koni říkáme bělouš. kočka Micka, kocour Mikeš, koza Líza, kráva Stračena, pes Punťa, zajíček Ušáček, pes Azor, králíci Bob a Bobek, veverka Zrzečka, motýl Emanuel

Test k procvičení učiva: druhy vět, délka samohlásek, slova nadřazená, podřazená, protiklady, synonyma, pořádek slov ve větě. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Kontrolní test učiva 2. ročníku - pokyn.doc Kontrolní test učiva 2. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. www.ucenionline.com KLIKNITE NA RÁMEČE Školák - 1.-2. třída. Pro rodiče školáka, které zajímá: Čtení v první třídě, psaní v první třídě, počítání v první třídě, čtení v druhé třídě, psaní v druhé třídě, počítání v druhé třídě, zbrklý školák, pomalý školák, doučování školáka, paměť u školáka, vzdor u školáka, plačtivý. 2. třída 15. - 16. 10. 2020. - diktát vět a slov - přepis vět a slov - opakování psaní malých a velkých písmen. Matematika - rozklad čísla - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 - opakování - geometrické tvar

2. třída - Tvorba webových stránek zdarma a rychl

Písanka 2. třída - Věty. Kód Pís II. písanka NAUČÍ praváka i leváka svižně psát celé věty, perfektní doplněk pro domácí procvičování psaní, formát A4-naležato nabízí dostatek místa pro nácvik, písanku doporučujeme i pro starší školáky - vypsání ruky, obsahuje pomocné linky, Související produkty: Cvičím. Kód: Pís II. Písanka 2. třída - Věty. písanka NAUČÍ praváka i leváka svižně psát celé věty, perfektní doplněk pro domácí procvičování psaní, formát A4-naležato nabízí dostatek místa pro nácvik, písanku doporučujeme i pro starší školáky - vypsání ruky, obsahuje pomocné linky, Související produkty: Cvičím přepis, Píšu lehce a čitelně Sep 9, 2017 - This Pin was discovered by Michaela Holečková. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres NAUČNÉ hraní a tvoření 2. třída TŘETÍ TŘÍDA (věk 8+) ČESKÝ jazyk 3. třída Učivo Českého jazyka pro 2. třídu ZŠ Mluvnice: Druhy vět (rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací) Opis, přepis (opisuje, přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i ve větě). 2. třída 2. - 6. 11. 2020. Slovní zásoba: škola, zvířata, barvy. Čísla 1-10, otázka How many (cars)? Čtení - učebnice str. 20. Pracovní sešit str. 17: v horní části vyhledej slova v křížovce (každé slovo zakroužkuj jinou barvou), v dolní části rozděl slova do dvou skupin - na barvy a na věci, které patří do.

cvičení-test

Český jazyk 2. třída - skolakov.e

zápis slov a vět hůlkovým písmem; uvolňovací cviky k uvolnění ramene, lokte a zápěstí, příprava na psací písmo (e, i, u,) pečlivost při práci, samostatná kontrola ; 2.třída . druhy vět podle postoje mluvčího- oznamovací, tázací, přací, rozkazovací; Přepis krátkého textu, básně, diktát a autodiktá 2.6.2021 / Učitel / Novinky - 1. třída ZŠ SLAB 106 opakování čtení (dikce při čtení oznamovacích, tázacích a rozkazovacích vět) SLAB 108 čtení, bezpečnost silničního provozu, dopravní značky, nácvik básně zpamět

Přepis vět #2 UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.08.2007 Key Word Transformation Test - druh testu typický pro cambridgské zkoušky, kde máte za úkol přepsat věty jiným způsobem, ale zachovat význam původní věty Využíváme i na přepis vět do sešitu, vymýšlení jiných vět k obrázkům, ve druhé třídě ve větách vyhledáváme samohlásky, měkké a tvrdé souhlásky..atd. Obsah materiálu. Materiál obsahuje 30 čtecích karet. Každá karta obsahuje 4 věty a 4 obrázky. Děti zapisují číslo věty k danému obrázku, který s větou. Matematika. počítání do 100, orientace v číselných řadách, porovnávání čísel. sčítání a odčítání do 100, bez přechodu i s přechodem přes základ. násobení, dělení. slovní úlohy. geometrie - bod, přímka, úsečka, geometrické tvary VĚTY S VETŘELCI. Cílem materiálu je procvičit si stavbu vět a čtení s porozuměním. Seřadit slova ve větách dle správného pořadí a potrénovat přepis vět. Více o produktu. TŘÍDA. 2. třída 3. třída. PŘEDMĚT. ČJ - čtení ČJ - psaní ČJ - pravopis. TYP MATERIÁLU Od 17. 5. 2021 jsou žáci 2. ročníku vyučováni prezenčně dle původního rozvrhu, který je ve škole online. V týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 jsou žáci 2. ročníku vyučováni distančně dle aktuálního rozvrhu níže: 2. TŘÍDA 10:15 - 11:45 12:30 - 14:00 Pondělí ČJ,M ČJ,M Úterý ČJ,M ČJ,M Středa PRV, ČJ PRV, ČJ Čtvrtek ČJ,M ČJ,M Pátek ČJ,M ČJ,M Období 10

Základní a Mateřská škola Mendelova | 30

Vítejte II.TŘ. - WebSnadno.c

  1. fialová písanka str. 11 dopište přepis vět a pošlete + str. 9 jména Eda, Eva, Ema (poslední řádek nepište) opakování matematika str. 64 cv. 1; matematika str. 61 cv. 1 pak str. 64 cv. 6, zpět na 61 cv. 2, 3, 4 a 7; prvouka str. 50 cv. 1 a 2 podle instrukcí v zeleném rámečk
  2. Nb 2. třída, týden od 15.3. ČJ str. 28 cv. 4 přepis vět do domácího sešitu. ČJ str. 28 cv. 1 devět úkolů 1. spočítej kolik je v příběhu Muškát celkem vět 2. spočítej slova ve třetí větě 3. spočítej slova v páté větě 4. spočítej slova v poslední větě 5. přečti první větu a napiš druh věty 6.
  3. TŘÍDA; PORADNA; CITACE; Celkem 146583 Materiál Tvoření vět a jejich opis, přepis. DUM číslo 24011. Nová.

Luštěnky Český jazyk 2

Věta rozkazovací (4 cvičení) Věta přací (4 cvičení) Procvičujeme druhy vět (4 cvičení) Cirkus - urči druhy vět - oznamovací O, tázací T, rozkazovací R nebo přací P; Vyber správný druh věty (12 vět) Pořadí vět a slov. Pořadí vět (10 cvičení) - klikáním nebo přetahováním seřaď věty v text Doplň vhodné slovo z nabídky a přepiš - Přepis vět z tabule. Chybějící děti mají v příloze, také si splní. PS 29/5 Školákov - párové souhlásky Dú - Uč.138/1a) V zadání je napsáno, že slovo, kterým si zdůvodňujete, máte navíc psát do závorky. Toto není třeba, zdůvodňovat stačí ústně. Pište jen čistý. 2. třída ← Předchozí 1 2 Hláska a písmeno Žž- Slabikář str. 64-67. Písanka str. 13- 17 (C, Z, přepis slov a věty) Namaluj ježka a přepiš libovolné 2 věty z textu ze strany 66. Matematika Odčítání v oboru čísel do 20..

Český jazyk - měkké a tvrdé souhlásky - opakování - str.64 dokončení, přepis vět (i-y) Matematika - str.9, procvičování probraných početních spojů do 100 . Prvouka - zdravá výživa + zopakovat otázky 16 - 26 na str.31. Čítanka- Kocourek Modroočko . 21.2 20.8.2021 - Explore DM's board Český jazyk 2, followed by 377 people on Pinterest. See more ideas about jazyk, učení, třída Materiál obsahuje pracovní listy k procvičování učiva českého jazyka - 2. ročník na konci roku. Můžete využít i v třetím ročníku. Celkem 8 pracovních listů: samohlásky, souhlásky, párové souhlásky, skupiny dě/tě/ně, skupiny bě/pě/vě/mě, luštění slov, opis a přepis letních vět, grafomotorika. Návod k PDF ZŠ Horšovský Týn - třída II.C Mgr. Renáta Karbanov Písanka str. 15, 16 bez*. Přepis vět ze slabikáře str. 51/srdíčko. 4.3.2020: Čj: Sl. 51-strana dokončena. Dnes za Dú text ke čtení na listu + cvičení s *. Písanka 15/2 řádky velké C: M

  1. v pátek 7.6. budeme psát závěrečnou práci z matematiky (příklady typu : 56+7, 42-8, 6.3, 24:3, slovní úloha - o více/méně, porovnávání, počítání se závorkami), 10.6. z ČJ (párové souhlásky, i/y, velká písmena, vyhledat podstatná jména a slovesa ve větě, seřadit slova podle abecedy) a ve středu pololetní diktá
  2. M - obvod a obsah - PS str.34/2 - geodesky - překlápění tvarů ve dvojici, PS str.40/1,2, str.41/9. ČJ - přepis vět - PS str.36/1b - vlastní jména - jméno a příjmení a vymýšlení nových jmen a příjmení - názvy obcí - PS str.35/1,2,3. ČT - pohádky - dokončení pracovního listu a poznávání pohádkových písniče
  3. 2-79 Písanka obsahuje psaní slov, vět a nacvičuje přepis krátkých textů. Jednotlivé úkoly procvičují pozornost žáků při psaní, rozvíjejí jejich uvažování. Také tento díl je doplněn různými úkoly, rébusy a hádankami, obsahuje prvky sebehodnocení a práce s chybou
  4. Písanka pro 2. ročník, 2. díl, ze souboru učebních materiálů Píšeme tiskacím písmem. V této písance se procvičuje psaní slov, vět a nacvičuje se přepis krátkých textů nevázaným písmem. Jednotlivé úkoly podporují zvýšenou pozornost žáků při psaní a rozvíjejí jejich uvažování
  5. Po skončení neopravujte. Vyfoťte toto a ještě pracovní sešit Jč 20, 21, přepis číslo 8 a pošlete přes Teams - najdete v předmětu JČ zadání a jen nahrajete fotografie. Termín bude do pátku. Děkuji. V PS budeme dělat 22/ 1,2,3. Samostatná práce: PS 22/4,5; Omalovánka druhy vět. Najděte si ve vyzvednuté složce

Přepis a opis veršů a slov - Písanka 2 str. 6 - 7 Putování se sluníčkem - úkol 37: Matematika: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel; slovní úlohy, sudoku Pracovní sešit 2 - str. 9 - 11 Opakovací test - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes 10 + slovní úlohy (čtvrtek 18. 2. Zadání domácí práce - 6. třída ČESKÝ JAZYK Milí žáci, Přepis číslovky slovy: (vysvětlím na hodině) 122 - _____ 2. Procvičování. Doplň do vět příslovce tak, aby věty odpovídaly pravdě. ☺ Poté nalep do šk. sešitu. 3. Procvičování. Přelož do sešitu následující věty Přípravná třída 1 ČJ - řazení slov dle abecedy, opis a přepis vět. M - sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy. Prv- význam lesa, živočichové - liška, prase divoké, veverka. Stránky tříd Václavské náměstí 8. 1. stupeň. 1. 2. 4. 5. 2. stupeň . 6. A 6. B. čtení - Školák Pepa str. 70 cv. 2 - jen číst. psaní - písanka str. 7 - poslední 3 řádky ( Peče se těsto ?, Pase se pes ?, Padá míč ? ) učivo. český jazyk - Školák Pepa str. 69 cv. 1 - druhý rámeček doplnit slova podle prvního rámečku ) psaní - písanka str. 7 cv. 1- přepis věty Pepa píše. - na dva.

Třída 2

Třída NÁMOŘNÍCI - Český jazyk - Diktáty pro 2

Třída 2.C. Výlet 23.6. 2021. Dne 23.6. 2021 - školní výlet do FAJN PARKU. V Chlumci n. Cidlinou. Záloha 500 Kč. Odjezd v 8hod od zastávky v UL. SVOBODY. Odchod společně od školy v 7:45 hod.! Před odjezdem NUTNO PODAT KINEDRIL, Psaní - opis a přepis vět tř. uč.. Český jazyk Online si procvičíme slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky PS str.26 - 28 Samostatná práce - Písanka str.21, str.22 - přepis, opis vět, přepis říkanky Četba vlastní knížky Anglický jazyk Online hodina: - čtení textů na str.46,47 - možná oprava (trénink dle youtube) Unit 6 Summertime - str. 51 nová slovní zásoba Čtení slov, vět. Význam slov. Opis, přepis, diktát. SLABKÁŘ 2 do strany 38. PÍSANKA 2 do strany 38. MATEMATIKA. Jednotka hmotnosti kilogram - seznámení. Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Slovní úlohy se vztahy o několik více/méně. Pracovní sešit na str. 28 1. třída - 4.2. Slabikář str. 38 - nácvik čtení tabulky, sklad slov. Písanka 3 - sklad slov ze slabik a přepis. Soutěž - vyhledávání psacích písmen. Čtecí tabulka č. 1 - druhá strana - nácvik čtení krátkých vět - umět vysvětlit význam. Matematika 2: str. 20 - vyvození odčítání do 9. Pracovní listy Tento pin objevil(a) Michaela Holečková. Objevujte (a ukládejte) své vlastní piny na Pinterestu

Kontrolní test učiva 2

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 20 cv. 2 - do neúplných vět doplnit slova z nabídky ( psacím písmem) Matematika str. 28 - opakování geometrických tvarů 23.4. Slabikář str. 108 - Vrátka ( děti se můžou naučit zpaměti ), Slabikář str. 106 - přepis říkanky Tulipá 2021. Prosím o přihlášení dítěte do školní družiny na školní rok 2021/2022. Přihlásit se mohou zatím děti ze současné 1.A, 1.B, 2. třídy a předškoláci. Přihlášku /jméno, příjmení, budoucí třída/ zašlete na email ladislava.jarosova@ zsnoveveseli.cz nejpozději do 14. května 2021 Třída: 1. A Týdenní plán 14. - 18. 6. 2021 Předmět Učivo Poznámky Čj Čtenářský výcvik Opakování probraných tiskacích a psacích tvarů písmen. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Psaní ch, Ch Opis, přepis, diktát vět Písanka 3 str. 33 - 37 Slabikář str. 90 - 96 psaní vět a slov; přepis; 1. 4. zkoušení básně; velká písmena u jmen; slovní hrátky; čtení s porozuměním, rébusy; práce s hlasem, hlasité čtení! otázky a odpovědi k textu; správné tvary písmen a čísel; Lili a Vili do str. 27; písanka do str. 13; prvouka. opakování 2. 4. jaro - Velikonoce; tradice; přinést. PRÁZDNINY 27.června - 1.července 2016 1. třída - plán na 44. týden Den H. Předmět Učivo Po 27.6. 1. Čj Výměna učebnic,třídnické práce ( výuka bude končit po 4.vyučovací hodině) 2. M 3. Čj 4. Pc 5...

Přípravná třída První stupeň opakování čtení slov s písmenem G, vyhledávání obrázkových slov, tvoření vět, 2. strana: úkoly na čtení s porozuměním - PÍS 33 / přepis vět - důkladně si kontrolovat všechna pravidla pro psaní (velké písmeno na začátku věty, znaménko na konci věty, písmena ve slovech. Třída 4.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení ČJ s. 103 cv. 5, psaní: přepis vět, doplňování neúplných vět Povolání PÍS s. 30,. 16 dětí 0 - 2 chyby. Známka 1+. Moc chválím. 5 dětí 1/2, 1 žák známka 2. Známky i příklady s chybou najdete v notýsku. Nejvíce chyb v dopočtu ( _- 2=1, _ + 4=7) a doplň řadu ( _ 6 _ _ 3 _ ). Kontrolní čtení na známky: 22 dětí 1 nebo 1+. 1 žák 1/2. Moc děti chválím a děkuji hlavně vám rodičům za spoluprá LEDEN. Třída: 1.D Český jazyk PÍSANKA 3 (oranžová) Strana 14, 15 SLABIKÁŘ strana 84 (text dohromady - online, doplnění podle příběhu samostatně) a 85 (text dohromady - online a sloupeček samostatně) Procvičovat: Počet slov ve větě. Počet vět v textu. Přepis slov i vět z tiskacího písma do psacího. Četba ze slabikáře. dnes jsem kontrolovala sešity s úkoly, zadanými ve druhém pololetí - od února. Celkem bylo zadáno 12 písemných úkolů. Některé děti měly vzorně splněných všech 12 úkolů - mají pochvalu v sešitě a přihlásí se také o pochvalu a zápis všech jedniček do žákovské knížky. Bohužel jsem ale také zjistila, že některým z vás chybí spousta úkolů

www.pripravy.estranky.cz - DIKTÁTY PRO 2. TŘÍD

DÚ 1. a 2. třída. 09. 01. 2019. 1. ročník - písanka s. 21, v ŽK mají kluci daný čtenářský list - kdykoli s nimi budete číst - Prosím, napsat datum, počet minut a podpis. Bylo by fajn min. 10 minut denně, cokoli probrané ze Slabikáře Moje třída . napsal Zdeněk Rýdl. Chcete po mě básničku, tak bych něco dala. ať není moc složitá, tuhle jsem vybrala. ~ V naší třídě, je bezva parta, jen někdy to tu zabouří, naše třídní, ta nás zvládá, no, občas oko přimhouří. ~ Říkám občas, myslím stále, a když někdo zaklepe Třída : 1.A Výuka od 30.3. - 3.4. 30.3. Slabikář str. 101 - Krtek - čtení s porozuměním, čtení přímé řeči, děti můžou nakreslit obrázek krtka a popsat ho Písanka str. 9 - opis tázacích vět ( 3 řádky ) Pracovní sešit ke Slabikáři str. 17. cv. 2 - barevně vyznačovat rámečky, které k sobě patří Matematika str. 14 - k úkolu sestavování příkladů ze tří. - str. 51, cvičení 2 - přečtěte si povídání o domácích zvířátkách. pracovní sešit, str. 51: - cvičení 5 - podle tabulky doplňuj do vět na prázdná místa chybějící údaje v následujícím pořadí: 1) barva zvířátka. 2) co dané zvířátko umí. 3) co má zvířátko rádo. např: The mouse is grey. It can run

2. třída 2020/2021 2. třída 2019/2020 3. třída 3. třída 2020/2021 3. třída 2019/2020 MATERIÁLY K VÝUCE 3. TŘÍDA 4. třída 4. třída 2019/2020 - učebnice ČJ str.41 cv.4 (přepis vět do školního sešitu) - opakování slovních druhů 1 - 1 Distanční výuka: 3. třída . 1.týden od 1.3. do 5.3. 2021: Matematika: Nácvik sčítání s přechodem přes desítku (7 + x = .) Odč. s přechodem přes. 1. třída - učivo. Ukončení školního roku proběhne v pondělí 28.6. 2021v čase 7:40 - 8:00 venku před školou. Obědy jsou zajištěny pouze pro žáky, kteří půjdou do školní družiny. Tito žáci se budou muset po příchodu do školy otestovat. Úkoly 7 Třída 3. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457. Učivo od 15.3. do 19.3.2021. Český jazyk / Literární výchova / Psan Třída 3.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení 35, pravopis yi po B a Z, slovesa - vyhledávání v textu ČJ s. 106, psaní: velká psací písmena GQ, přepis vět, přepis říkanky Prosinec, PÍS s. 21,.

Školák - 1.-2. tříd

- věta jednoduchá, souvětí - velká písmena - slovní druhy - poznávání a užití - slova s dě, tě, ně , bě, pě, vě, mě - psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Doporučená domácí příprava: opis a přepis slov a vět, diktát slov a krátkých vět, četba. M - násobilka 2 a 3 - jednotky hmotnosti a objem Český jazyk - 2. třída 1. Skupina: Klára, Kristián, Honzík Čtení Nová hláska a písmeno N, n Opis písmene, vět ( písanka str. 2/67, 2/68). Pro obě skupiny Naučit se jednoduchou básničku Jaro Třídní stránky 2. třída, ZŠ Dolní Věstonice. 2. třída 2020 / 2021 ZŠ Dolní Věstonice. Úvod; - přepis slov a vět - diktáty písmen a slov . M - neustálé procvičování a upevňování sčítání a odčítání do 10 - sčítání do 20 typu 10 + 4, 4 + 10. Český jazyk - přepis vět, str. 24. Matematika - odčítání os čísla 12 - str. 20. Naše třída 2.A 2017-2018. ZŠ Přerov, Trávník 27 Trávník 27 750 02 Přerov. třídní učitelka 581 275 920 kancelář školy 581 275 911 jídelna 581 204 085. stukavcova@zstravnik.cz

Třída 2.B Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10 takže by momentálně měly bezpečně zvládat diktát nebo přepis jednoduchých vět. Připomínám, že by děti měly DENNĚ číst. Je v pořádku, že si čtou samy pro sebe, ale stále by měly trénovat i hlasité čtení. U některých dětí se vyskytuje dvojí čtení (= dítě. Čtvrtek 18. 2. Online hodina ČJ + M . Samostatná práce: ČJ Hravá VS str. 30 - Napište jako PŘEPIS (8 vět - poslední věta: Rybáři používají k chytání ryb třpytku). POŠLETE KE KONTROLE, DĚKUJI . M - Pozor! Každá skupinka má jiný DÚ, takže udělejte jen jeden, dle zadání UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK: JAZYKOVÁ VÝCHOVA: Párové souhlásky: Žák: - odůvodňuje psaní slov s párovými souhláskami pordle významu - zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov: b-p, d-t, ď-ť,z-s, ž-š, v-f, h-c About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Jméno: Třída: Datum: 1. Přepiš věty a vyznač základní skladební dvojici - podle pravítka: Jirka jede na kole. Štěně jde spát. Prase chrochtá v chlívku. Medvěd líže med. Drak létá vysoko. Děti cvičí v tělocvičně. Do vysokého domu udeřil blesk. 2. Oprav popletené pohádkové věty a napiš je správně.. 2. Třída: 2.D Český jazyk Slova se skupinou mě Tvrdé a měkké souhlásky Slova se skupinou dě, tě, ně, bě, pě, vě Matematika Početní operace do 60 Dělení 2, 3 Rýsování a měření úseček Anglický jazyk Opakování slovní zásoby Nová slovní zásoba: short, tall, slim, fat, Věta: You are my best friend

2.6. STŘEDA . MATEMATIKA. M7 - str. 11/3 . Čj - učebnice - str. 113 - Káně - přepis do Čj - domácí (8 vět) Oprava diktátu. Kdo si objednal násobilku do kapsy. (pokud mohu poprosit, přinést přesně 35,-) - Děkuji 01A13 Písanka 2. díl s Agátou. Kód skladu 1A-13. Typ: Nový produkt. Písanky obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Více informací. Upozornění: poslední kus skladem! Datum dostupnosti: Tisk Písanka obsahuje psaní slov, vět a nacvičuje přepis krátkých textů. Jednotlivé úkoly procvičují pozornost žáků při psaní, rozvíjejí jejich uvažování. Také tento díl je doplněn různými úkoly, rébusy a hádankami, obsahuje prvky sebehodnocení a práce s chybou. Písanka je mezipředmětově propojena s učivem českého jazyka a prvouky Začínají prázdniny 27. června - 1. července 2016 2. třída - plán na 44. týden Den Hodina Předmět Učivo Po 27. 6. 1. Čj Třídnické práce, výměna učebnic 2. Aj Třídnické práce, výměna učebnic 3. Čj Třídnické práce, výměna učebnic 4. M Třídni.. - procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát. MATEMATIKA. UČEBNICE 4/A - str. 14, 15 - procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 . PZ1 - procvičování učiva - sčítání a odčítání s přechodem desítky - vypočítej sloupeček č. 62. PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3

Třída: 1. A Týdenní plán 22. - 26. 2. 2021 Předmět Učivo Poznámky Čj Hláska a písmeno K, k, V, v (opakování)+ dvojhlásky Au, au, Ou, ou Čtení souvislého textu, porozumění čtení. Psaní - nová písmena P ,§t - psaní vět Opis, přepis, diktát Slabikář - str. 24 - 3 DÚ str.16/cv.8a.) - 4 věty napsat do školního sešitu M - sčítání a odčítání do 11 PS str. 15/cv.5-9 Čtení - str. 13 Písanka str. 6 - u, ú, ů Čtvrtek ČJ - psaní velkých písmen na začátku vět, přepis vyprávění podle obrázků DÚ písanka str. 7 - 7 řádků M - odčítání s přechodem přes desítku, logické úloh Písanka č. 2 - psaní slabik, slov, vět. Přepis a opis slov a vět. Říkadlo: První třída kašička, druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída darebáci, pátá třída medvědi, protože nic nevědí. Matematika: Pracovní sešit 2. díl. Píšeme číslice 0 - 20. Číselná řada do 20

www.ucenionline.com DIKTÁTY . 18. 2. 201 naše třída. Úvod > Co se učíme. Mluvnice . pojem věta a druhy vět, uspořádání vět; dělení slov na slabiky, skládání slabik z hlásek; samohlásky - krátké a dlouhé opis a přepis vět; zvládnutí správných tvarů a výšky; dodržování hygieny psaní. Pozorně postupně procházejte příklady vět na str. 77. Potom se pokuste přejít na str. 78 a zkuste řešit cv. 1 a 2. Učivo potom můžete procvičovat v prac. sešitě - učivo Věta jednoduchá cv. 1 a 2 na str. 41. Sloh: zkuste Popis krajiny na str. 118, nebo i v prac. sešit Přepis, čtení s porozuměním - 1. část - přepis vět, 2. část - doplňování vhodných slov do křížovky, 3. část - čtení s porozuměním - žáci si přečtou, co mají nakreslit a nakreslí jednoduchý obrázek. Žákům pracovní list ukážeme na interaktivní tabuli

2. třída 15. - 16. 10. 2020 zsmasaryk.c

Uvítají ji i učitelé jako bohatý zdroj procvičovacích vět. Hlavní přednosti této cvičebnice jsou - jednoduché a srozumitelné definice jednotlivých gramatických jevů, - přehledné uspořádání v tabulkách, - více než 2 500 anglických vět k procvičování, - úplný přepis výslovnosti těchto vět a jejich. ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM ZŠ Kamenka Jaroslava Pražanová 2. C 9. - 13. 11. 2020 PŘEHLED PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) ESKÝ JAZYK Známe druhy vět, melodii vět a umíme věty správně urit. Každý den teme knihu, zaměřujeme se na správnou intonaci vět str. 39 - přepis písmen, vět S dětmi zopakujeme, že věta začíná velkým písmenem a končí nějakým znaménkem (.!?) U některých dětí bude problém uzpůsobit velikost písma tak, aby se věta vešla do řádku. Zkuste si napsat větu nejprve na volný papír. Dětem na něj udělejte stejně velké řádky

Písanka 1

Písanka 2. třída - Vět

Čj: Čtení - technika, porozumění. Vytváření odpovědí na otázky i vytváření vlastních vět. Co je teď a co bude potom. Posloupnost vět podle dějové linie. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. M: +,- v oboru 0-20, bez přechodu desítky, slovní úlohy. Nácvik rozkladu čísel při přechodu desítky. ČvS. 2. třída Abeceda, písmena Angličtina - slovní zásoba BĚ - PĚ - VĚ - MĚ DĚ - TĚ - NĚ Dny, měsíce Druhy vět Celkem 7 pracovních listů: luštění slov, opis a přepis letních vět, doplňování písmen abecedy, pády, vyjmenovaná slova, slovní druhy, párové souhlásky, slova protikladná. Na pouti - opis a přepis slov, vět Psaní a mluvnická cvičení 2 - str. 21: Matematika: Opakovací test - Počítání do 1000 (zápis čísel, porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání čísel do 1000, slovní úlohy) - pondělí 10. 4. Násobení a dělení 10 a 100 UČ str. 89 - 91 PS2 str. 28 - 29: Angličtin 2. vypiš z textu podstatná jména - seřaď je podle abecedy. ČJ - učebnice - str. 121, cv. 12 - ústně, přepiš 4 věty! M - čtyřlístek - str. 45, cv. 1,2,3,4 - nové učivo - jak měřit pravítkem je nutné vysvětlit. Sice už jsme to zkoušeli, ale dlouho. Také si něco přečtěte Přepis vět #1 Marek Vít | 9. 8. 2007 | komentáře: 46 Key Word Transformation Test - druh testu typický pro cambridgské zkoušky, kde máte za úkol přepsat věty jiným způsobem, ale zachovat význam původní věty. Pokračování článku » UPPER-INTERMEDIATE. Přepis vět #2.

Mohu zařadit i další druhy ryb nebo obilovin, takže ve slovech podřazených jsou uvedeny jednotlivé druhy ryb a obilí 2.A třída 3.A třída 3.B třída 4. třída 4.B třída 5. třída 5.B třída 6.A třída 6.B třída 7.A třída Abeceda, řazení vět do textu dle významu. Pořádek slov ve větě, význam slov - slova. 9. třída . TP od 6.4. do 9.4. Čj do str. 45 - příběhy kapky Dropky - čtení s porozuměním červená str. 11 (ch, Ch) modrá str. 6, 7, 8 - opis slov a vět, tvoření vět a přepis M do str. 44 - počítání do 20 - zápis čísel 11 - 15 a čtení čísel Čajs - koloběh vody v přírodě (čítanka) - rodinné oslavy str. 57. Pro chybějícího Daníka: doplň si samostatnou práci z ČJ (PL - přepis vět do školního sešitu, u prvních 5 vyznačit základní skladební dvojice) a M (bylo vypracováno jako skupinová práce - viz foto Whatsapp) + DÚ do domácího sešitu ČJ - uč. str. 155/2 (u prvních deseti sloves určit mluvnické kategorie

Písanka IV. Cvičím přepi

Video: Opis a přepis - věta Incoming call screenshot, Incoming cal

Písanka str. 13- 17 (C, Z, přepis slov a věty) Namaluj ježka a přepiš libovolné 2 věty z textu ze strany 66. Matematika Odčítání v oboru čísel do 20. PS- strana 11 - 13: Prvouka Jarní květiny - části rostlin. Pracovní činnosti: Panáček pro tebe - stříháme, skládáme , lepíme. Výroba panáčka 2. třída 12. - 16. 4. 2021 ČJ Učebnice str. 101 a 102 (párové souhlásky) Pracovní sešit str. 12-15 (procvičení) Čtení str. 100-102 (Motýli, Králíčci Matematika 2. díl - počítání v oboru 0 - 10 - +, - v oboru čísel 0 - 10, rozklad čísel, doplňování číselných řad, slovní úlohy, porovnávání čísel 2. třída. Český jazyk Projít si znovu gramatiku přítomný čas prostý ve všech formách (oznamovací kladná věta, zápor, otázka a odpověď. 2. třída 2020/2021 2. třída 2019/2020 3. třída 3. třída 2020/2021 3. třída 2019/2020 MATERIÁLY K VÝUCE 3. TŘÍDA 4. třída 4. třída 2019/2020 4. třída 2020/2021 MATERIÁLY K VÝUCE 4. TŘÍDA 5. třída s. 40 cv. 5 - přepis všech vět

ČESKÝ jazyk 2. třída www.naukahrou.c