Home

Logoterapie

Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie Na útěku Zveřejněno v 14. listopadu 2020 2. května 2021 Srdečně vás zveme na IV. česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie s názvem: Na útěku Logoterapie je jedním z psychoterapeutických směrů. Nenechte se zmást názvem, s logopedií nemá nic společného. Její název lze odvodit ze slova logos, což znamená smysl. A právě smysl lidského života a jeho hodnoty patří mezi ústřední téma tohoto pojetí

Logoterapie a existenciální analýza usiluje o to, aby v člověku posílila schopnost milovat, pracovat a snášet utrpení. Základní myšlenkou Logoterapie je, že pokud není touha po smyslu naplněna, vede to od frustrace až k existenciálnímu vakuu. Člověk začíná pochybovat o smyslu své existence, o smyslu života vůbec Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama Techniky logoterapie. Jednou z nejznámějších technik logoterapie je tzv. dereflexe. U pacientů v terapii je nezbytné, aby odvrátili svou pozornost od sebe samotného a svého zdroje neurózy a obrátili se ke smyslu, který se jim v životě nabízí Logoterapie. Logoterapii pojímá GLE jako součást existenciální analýzy, jako na smysl orientované poradenství, které pomáhá, doprovází a radí při hledání smyslu (nejhodnotnější možnosti dané situace), případně při frustraci této touhy. Zabývá se otázkami utrpení, viny, bezesmyslnosti a prázdnoty života Logoterapie. Logoterapie (logos - smysl) se soustřeďuje na smysl lidské existence a na hledání tohoto smyslu. Nalezení smyslu života je prvořadou motivační silou člověka (každý člověk usiluje o smysluplnou existenci). Frankl mluví o vůli ke smyslu v protikladu k principu slasti (vůli ke slasti - Freud) a k vůli po moci (Adler)

Logoterapie je někdy nazývána třetí školou vídeňské PT a těsně se v ní spojuje P s fil. VEF se zabýval člověkem jako celkem. Lidská povaha je trojdimenzionální: 1) fyziologická, 2) psychologická, 3) noologická (noická) dimenze > ta se vztahuje k vůli ke smyslu. Logos - původně z řec., slovo, význam > VEF teorie O. Logoterapie je řazena mezi tzv. humanistické psychoterapie a zároveň vychází z pozic existencialismu. Logoterapie je zaměřena primárně na duchovní stránku lověka, lidské existence, která se v ţivotě projevuje svobodou volby a zároveň (z)odpovědností za zvolené hodnoty, jejich smyslné i bezesmyslné proţívání logoterapie. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: psychoterapeutická metoda Viktora Emanuela Frankla spočívající v hledání smyslu lidského života u osob, kteří jsou existencionálně frustrovan. logoterapie a existenciální analýzy- otázku smyslu života, hledání útěchy, svobody, smíření. V teoretické části se věnuji logoterapii a existenciální analýze-základním pojmům, principům a využití v sociální práci a především v paliativní péči. V další části teorie se věnuji pojmům jak

slea.cz - Společnost pro logoterapii a existenciální analýz

 1. Logoterapie NOVINKA! Existenciální analýza jako hledání cest Martina Kosová a kolektiv Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů! Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi
 2. Logoterapie a existenciální analýza jako uznávaný psychoterapeutický směr. Text přináší teoretická východiska, vysvětlení základních pojmů; v praktické části poukazuje na možnost aplikace logoterapie v oblasti psychoterapie, supervize i Druh produktu: Elektronická kniha. Dostupnost: skladem i
 3. Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat
 4. Knihy s touto tématikou. Martina Kosová, Logoterapie, Grada, 2014; Elisabeth Lukas, Logoterapie ve výchově, Portál, 199
PhDr

Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama. Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD Kupte knihu Logoterapie od Martina Kosová a kolektív na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Ve formě kazuistiky představuje autor logoterapeutickou intervenci struchlením v průběhu14 logoterapeutických sezení. Text je vúvodu doplněn o základní východiska logoterapie - vedení rozhovoru a techniky logoterapie. Jedná se o případ zvlastní praxe. Podrobně je popsáno prvních sedm sezení Logoterapie sama o sobě vychází z psychoanalýzy a je postavena na dialogu s pacientem, ale oproti ní však méně pohlíží na uplynulé události a méně se zabývá uvědomělým pozorováním vlastních vnitřních duševních a psychických jevů.

Logoterapie - nalezení smyslu Zdravě

Logoterapie pomáhá klientovi hledat východisko z jeho existenciální frustrace. Logos neznamená slovo, ale smysl a duchovnost. Logoterapie nechce klientovi vnutit nějaký životní smysl podle představ terapeuta, ale chce mu pomoci najít jeho vlastní osobní životní smysl v souladu s jeho osobností Fs. Dle materiálů WHO (Světová zdravotnická organizace) z roku 2002, alternativní terapie, nebo nekonvenční medicínu využívá v Asii až 80% obyvatelstva jako součást základní zdravotnícké péče (hlavně Čína, Korea a Vietnam). V Evropě, USA a v mnohých dalších zemích se zájem lidí o nekonvenční medicínu zvyšuje V rámci psychoterapeutických dnů 2015 Vás zveme 18.2. na workshop nazvaný Logoterapie a existenciální analýza, který povede PhDr. Martina Kosová od 13.00 hodin v místnosti C51. Věnujte prosím pozornost informacím k registraci uvedeným v hlavním článku. Vzdělání lektorky: FF MU-obor psychologie

Léčba smyslem - Základy a aplikace logoterapie. Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem přednášek je logoterapie - psychoterapie zam.. Zakladatelem logoterapie je slavný psychiatr a psychoterapeut Victor Emil Frankl. Během druhé světové války byl tři roky vězněn v koncentračních táborech a tato zkušenost do značné míry ovlivnila jeho pozdější směřování a uvažování, potažmo i celý psychoterapeutický směr logoterapie Logoterapie byla, v původním Franklově pojetí, doplněním psychoanalýzy a individuální psychologie, specifickou léčbou noogenních neuróz (neuróz ze ztráty smyslu). Později vnímal Frankl logoterapii spíše jako obecný příspěvek k péči o duši, rehumanizaci společenských věd a pomáhajících profesí Techniky logoterapie Jednou z nejznámějších technik logoterapie je tzv. dereflexe. U pacientů v terapii je nezbytné, aby odvrátili svou pozornost od sebe samotného a svého zdroje neurózy a obrátili se ke smyslu, který se jim v životě nabízí. Dlouhé pátrání po příčinách úzkosti uvnitř sebe sama totiž podle Frankla problé

Co je logoterapie? Zakladatel této terapie, Viktor Emil Frankl, přišel s názvem existenciální frustrace. Tato frustrace vzniká tehdy, když člověk pochybuje o smyslu své existence, když se smysl bytí stal sporným, dosavadní smysl ztratil své odůvodnění a člověk neví, co dál, nebo když pochybuje o smyslu svého života vůbec Logoterapie; Psychoterapie pro mládež. Psychoterapie pro mládež; Úzkosti a deprese u dětí a mladistvých; Sebepoškozování dětí a mládeže; Sebepoškozování - rady rodičům; Skupinová terapie. Informační workshop; Psychiatrie. Psychiatrie; Psychiatrické služby; Ceník psychiatrických služeb; Terapie online; Léčba jako. Logoterapie postuluje tzv. noodynamiku, tedy napětí mezi smyslem jako takovým a úkolem člověka smysl naplnit nebo mezi tím, co člověk je a tím, kým se má stát. Noodynamické zákonitosti platí ovšem pouze tehdy, je -li zatížení přibližně adekvátní vnitřnímu založení člověka

Logoterapie a existenciální analýz

 1. I způsoby využití logoterapie, kterým se Frankl věnuje v druhé části knihy, jsou tři: lze ji požít jako prostředek léčby noogenních neuróz, dále pro léčby psychogenních neuróz (tj. neuróz v konvenčním slova smyslu) a konečně se jejím prostřednictvím dají ošetřovat somatogenní neurózy
 2. Knihy s touto tématikou. Martina Kosová, Logoterapie, Grada, 2014; Elisabeth Lukas, Logoterapie ve výchově, Portál, 199
 3. Logoterapie je kladena do kontextu jiných psychoterapeutických škol a závěrečná kapitola knihy se věnuje i jejímu vztahu k teologii. Viktor E. Frankl (1905-1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě a profesorem logoterapie na United States International University v Kalifornii a dalších amerických.

Logoterapie má za to, že smysl života je možné nalézt tehdy, pokud na něj a na své štěstí člověk nebude přímo myslet, ale dokáže se od sebe odpoutat, věnovat se činnosti, která není směřována na přímé uspokojení pouze jeho potřeb, ale je orientována na druhé Logoterapie v životním cyklu... Autor: Kosová Martina: ISBN: 978-80-7553-909-0: EAN: Počet stran: 336: Odkazy ke knize: obsah: ukázka: Vazba: vázaná: připravujeme na podzim 2021. Běžná cena: 379 Kč Cena: 303 Kč Koupit. Popis. Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových. Logoterapie vznikla jako potřeba pro vyplnění mezery ve vědeckém prostoru v psychiatrii10 a v této podkapitole budu tuto mezeru a její doplnění blíže charakterizovat. Představím také základní pojmy, jako jsou např. duchovní dimenze, vůle ke smyslu, existenciální frustrace a na konci podkapitoly shrnu cíle logoterapie

Grădinița "Orfeu" – singura instituție preșcolară din țară

Logoterapie - Kosová Martina Knihy Grad

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi užívání metod a technik logoterapie a existenciální analýzy (LEA) Viktora Emanuela (Emila) Frankla v sociální práci. Primárně je práce zaměřena na cílovou skupinu klientů, uživatelů sociálních služeb s psychiatrickou diagnózou (i.e. na dospělé osoby s psychickým. Příklad aplikování logoterapie. 1. Příklad správného aplikování Logoterapie Co je to Logoterapie Směr vychází z koncepce Viktora Emanuela Frankla. Narodil se ve Vídni 26. 3. 1905,vystudoval lékařství, věnoval se neurologii a poté psychiatrii. Během 2. světové války byldeportován do koncentračního tábora, kde strávil.

Název materiálu: Logoterapie Ročník: 3. Identifikace materiálu: TES_32_14_Logoterapie Jméno autora: Petra Elizabeth Teslíková Předmět: Společenskovědní seminář Tématický celek: Psychologie Anotace: Powerpointová prezentace na téma logoterapie popisuje hlavní směr existenciální analýzy a jeho představitele. Datum: 01 Na výběrové setkání se mohou také přihlásit absolventi magisterských oborů z těch pomáhajících profesí, jejichž důležitou součástí je praktické užití logoterapie a existenciální analýzy (např. školní a poradenští psychologové, sociální pracovníci, teologové) LOGOTERAPIE A EXISTENCIONALISMUS VE VÝCHOV Diplomová práce Studijní program: N7503 -Uitelství pro základní školy Studijní obory: 7503T009 -Uitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy 7503T045 - Uitelství obanské výchovy pro 2. s tupeň základn Logoterapie je psychoterapeutická metoda vyvinutá Viktorem E. Franklem v první polovině 20. století. Vedle Freudovy touhy po slasti a Adlerovy touhy po moci přichází s třetí základní lidskou potřebou touhy po smyslu. Odtud pramení název Logoterapie, z řeckého logos-smysl Logoterapie není metodou retrospektivní nebo introspektivní, ale otevřenou metodou do budoucnosti ke splnění různých cílů. Člověk smysl života odhaluje, nevytváří. V rámci poradenství člověk hledá smysl života, který ztratil, pochybuje o něm nebo ho ještě neměl možnost najít. Při aplikaci logoterapie s

Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama. Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD Pracovala v psychiatrických zařízeních s dospělými i s dětmi. Co nabízím: Existenciální analýza a logoterapie, arteterapie, psychologické poradenství, krizová intervence. Poskytuje psychoterapii dospělým, dospívajícím a dětem od 12ti let. Momentálně nepřijímá klienty Titul Logoterapie v životním cyklu od Kosová Martina, 9788075539090 zakoupíte na www.knihacek.cz s velkou slevou a dopravou od 49 Kč Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r. o. Čeladná 42 PSČ 739 12 IČO 25868951. Tel: +420 552 533 211 Fax: +420 552 533 213 E-mail: info@brc.cz www.brc.cz www.larawellness.c Logoterapie je vedle Adlerova a Freudova terapeutického přístupu nazývána třetí vídeňskou školou psychoterapie. Základy této terapie představil Frankl ve svém díle Člověk hledá smysl - Úvod do logoterapie. Logoterapie nemá nic společného s logopedií, odvozuje se od řeckého logos, jehož význam je smysl

Kategorie: Psychologie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce detailním způsobem postihuje cíle, východiska a zásady logoterapie.Přibližuje její počátky, pilíře, na nichž stojí léčebný koncept logoterapie, její pojetí člověka a jeho růstu i metody a principy vedení logoterapeutického rozhovoru Základním nástrojem v individuální terapii je rozhovor, který umožňuje problém popsat, ventilovat emoce, hledat jeho příčiny a řešení. Teoretickým základem, podle kterého je rozhovor vedený, je psychoterapeutický směr nazývaný Logoterapie a existenciální analýza Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) otvára v apríli 2018 akreditovaný program psychoterapeutického vzdelávania v logoterapii a existenciálnej analýze. Vzdelávací program trvá min. 4 roky a svojím obsahom spĺňa kritériá certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

Frankl zde zdůrazňuje systematickou povahu logoterapie, která předpokládá svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Zaměřuje se na konkrétní logoterapeutické techniky a také na aplikační oblasti logoterapie, jež léčí různé typy neuróz Logoterapie sama o sobě vychází z psychoanalýzy a je postavena na dialogu s pacientem, ale oproti ní však méně pohlíží na uplynulé události a méně se zabývá uvědomělým pozorováním vlastních vnitřních duševních a psychických jevů ( tzn. je metodou méně retrospektivní a introspektivní )

PsychoLogOn - Logoterapie - za hledáním smysl

 1. Z pohledu logoterapie pojednává o problémech, cílech a postupech výchovného, osobního a rodinného poradenství. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak problémy v mezilidském kontaktu, deprese, výchovné obtíže, úzkosti a sexuální problémy ustupují v té míře, v níž se člověku daří nacházet ve svém životě smysl.
 2. Mgr. et Mgr. Anna Motlová Studium Psychologie, magisterský obor, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Psychosociální studia-husitská teologie, magisterský obor, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - probíhá předatestační příprava v oboru klinická psychologie Terapeutické vzdělání Pětiletý.
 3. dfulness a další relaxační terapie. YouTube. Adicare léčba úzkostí a depresí. 11.
 4. Logoterapie v sociální práci ZDRAVÍ , ŽIVOTNÍ STYL , TERAPIE | Stanislava Ševčíkovákresba Ladman | 1/2006 Současná multikulturní, postindustriální společnost na nás klade velmi vysoké nároky: na jedné straně musíme vnímat nároky a požadavky okolí, na straně druhé bychom měli zůstat ve své podstatě stabilní a.
 5. Z hlediska řady kritérií posuzuji, zda je existenciální analýza a logoterapie odpovídajícím modelem sociální práce pro adelescenty. Anotace anglicky In my disertation I provide evaluation of logotherpy and existential analysis if it is an adequate model of social work for adolescent
 6. logoterapie a existencionální analýzy . Brno : Cesta, 1996. 237 s. ISBN 80-85319-50-. •FRANKL, Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. 127 s. ISBN 80-7192-095-9. •DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti

Všechny informace o produktu Kniha Základy logoterapie, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Základy logoterapie The notion of Logotherapy was created with the Greek word logos (meaning ). Frankl's concept is based on the premise that the primary motivational force of an individual is to find a meaning in life. The following list of tenets represents basic principles of logotherapy: Life has meaning under all circumstances, even the most miserable ones

Logoterapie Martina Kosová, kolektiv a Už více než 20 let si k nám chodíte pro napětí, fantazii, lásku i pro nové vědomosti. Děkujeme! Jak vybrat tu pravou knížku? Z široké nabídky knih si u nás snadno vyberete i díky hodnocení a. Logoterapie - Martina Kosová . Autor : Martina Kosová, Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů!Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi Logoterapie V. E. Frankla Viktor E. Frankl se narodil 26. 3. 1905 ve Vídni. Vystudoval medicínu, po válce získal doktorát z psychologie. Dva a půl roku prožil v několika koncentračních táborech, v nichž ztratil oba rodiče, sourozence a ženu Viktor Frankl vystihl lidskost člověka, jeho logoterapie vidí v člověku bytost hledající smysl a reaguje na volání po smyslu, které dnes nezaslechnuto zanikne. Jsou tři možnosti, jak dát životu smysl: vykonáním činu - smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; nevyžaduje přitom hrdinské činy - každý čin vykonaný s ohledem na druhé se stává. Nabízím Vám psychologické poradenství v různých oblastech života, individuální terapii a párovou terapii. Je možné se také objednat k relaxačním cvičením nebo setkání věnovat osobnímu poznání a seberozvoji. Pracuji s dospělými klienty, s využitím existenciální analýzy a logoterapie

Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem přednášek je logoterapie - psychoterapie zaměřená na hledání smyslu lidského života. Frankl zde zdůrazňuje systematickou povahu logoterapie, která předpokládá svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Logoterapie e kniha (nalezeno 75 ) Podobné fráze: reggae sasa neuman e kniha e kniha e kniha kniha povidek m m cabicar e kniha e kniha pasak egon ervin kisch e kniha e kniha ted mlc emily elgarova e kniha e kniha be100f eva turnova e kniha e kniha evita marcos aguinis e kniha e kniha doteky eva kanturkova e kniha e kniha umiracek kerstin.

Vyhledávání: logoterapie Související termíny: smysl života, psychoterapie. Výsledky 1 - 20 z 90 pro vyhledávání 'logoterapie', doba hledání: 0,04 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . I tvoje utrpení má smysl : logoterapeutická útěcha v krizi /. Logoterapie je psychoterapeutický směr, který podobně jako PCA psychoterapie vychází z humanistického přístupu k člověku a existencialismu. Podobně jako je Carl Rogers považován za zakladatele terapie zaměřené na klienta a nedirektivní psychoterapie, je logoterapie úzce spojena se jménem svého zakladatele Jedním z prvků logoterapie je umět hovořit o problému a nastolit si životní hodnoty a priority. Najít motivaci a nebýt sám. Být podporovaný druhými, neboť všechna trápení, boje a pocity viny se snáší lépe, když máme pro koho žít. Uvědomit si, že nemocí život nekončí, ale může nám přinést jiné dary a může. Logoterapie Základy logoterapie byly položeny ve třicátých letech 20. století vídeňským lékařem Viktorem Franklem. Někdy bývá logoterapie označována za takzvanou třetí vídeňskou psychologickou školu, tedy směr, který navázal na Freudovu a Adlerovu psychoterapii (Božuková, 2010). Jedná se holistick Logoterapie. Individuální psychoterapie: Ve své privátní praxi čerpám nejen z oboru psychoterapie, ale i ze sebezkušenosti v Psychoterapeutickém výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Existenciální analýza a logoterapie Lexik s

Logoterapie - Psychologie - Referáty Odmaturu

Elektronická kniha Logoterapie na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Logoterapie od ostatních uživatelů. Nakupujte Odborné.. Logoterapie je jeden z významných směrů psychoterapie, který vznikl ve 20. století ve Vídni. Má kořeny v existencialismu a fenomenologii. Viktor Emmanuel Frankl (zakladatel logoterapie) byl v kontaktu se svými předchůdci, psychology Sigmundem Freudem i Alfredem Adlerem, ale nesouhlasil s teoriemi primární vůle člověka ke slasti.

Viktor E. Frankl - logoterapie PSYCHOWEB.c

 1. Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě
 2. Logoterapie nabádá lékaře, aby své pacienty obraceli ve smrti k životu. Jeden starý římský myslitel si správně povšiml, že tváří v tvář smrti lidé proměňují svůj žebříček hodnot: přestávají být hrabiví, pomlouvační, ctižádostiví, povrchní. Můžeme říci, že jsou existenciálně zasaženi (8)
 3. Logoterapie sama o sobě vychází z psychoanalýzy a je postavena na dialogu s pacientem, ale oproti ní však méně pohlíží na uplynulé události a méně se zabývá uvědomělým pozorováním vlastních vnitřních duševních a psychických jevů ( tzn. je metodou méně retrospektivní a introspektivní )
Dr

Základy logoterapie. Upřesnit výběr Skladem Cena s dopravou Filtrovat. Nalezeno 24 nabídek. (Zobrazuji 1 - 30) Léčba smyslem - Základy a aplikace logoterapie. Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem. Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě. Rozpoznává hodnoty, které.

Mgr

Logoterapie je kladena do kontextu jiných psychoterapeutických škol a závěrečná kapitola knihy se věnuje i jejímu vztahu k teologii. Specifikace. Název: Léčba smyslem - Základy a aplikace logoterapie. Autor: Viktor E. Frankl. Titul je zařazen do žánrů Logoterapie [upravit | editovat zdroj] vychází z názoru, že hlavní hodnota člověka je nalezení smyslu života; pomáhá nalézt smysl života, útěk z existenciální frustrace; i pro lidi s tělesným postižením, snaží se najít životní cíl; Transpersonální psychoterapie [upravit | editovat zdroj Logoterapie je tedy vysoce kreativním směrem, který se vymezil proti šablonovitým proudům, ze kterých ale v počátcích vycházel a mnoho dobrých věcí z nich použil. V logoterapii vidím obrovský potenciál a jednotící prvek všech humanistických, nedirektivních a na jedinečnost každého člověka zaměřených směrů Logoterapie; V souvislosti s druhem psychických obtíží lze jednotlivé psychoterapeutické metody využívat různými způsoby a v různých oblastech. Podpůrná psychoterapie . Podpůrnou psychoterapie využíváme ve složitých životních situacích, do kterých se může dostat každý z nás a které nám způsobují značné. Cena intenzivního programu je 7 500 Kč s přihláškou podanou od 1.6.2021. Přihlášky na tábor přijímáme prostřednictvím e-mailu info@bocianova.cz nebo na telefonním čísle 773 774 053. Vybírat můžete z několika turnusů

logoterapie - ABZ.cz: slovník cizích slo

Logoterapie. Kategorie: Psychologie. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce se věnuje logoterapii. Autor představuje Elizabeth Lukasovou, psycholožku, která se věnuje logoterapii. Dále se práce zabývá postojem k sexualitě a výchovou, která má naučit dítě schopnosti. V terapii vycházím z principů existenciální analýzy, logoterapie a fenomenologie. Mezi nejčastější okruhy témat, které v terapii řešíme, patří: - deprese - úzkosti - sebedůvěra, pocit nedostatečnosti - partnerské vztahy (rozchod, rozvod, nedůvěra, odcizení, nevěra - rodinné vztahy - hledání sebe sam

Petr Ptáček - Psychoterapie - praxe

Video: IPIAPP - Aktualit

”Spovedanie şi Psihoterapie”, Eugen Jurca - Biserica Adonai

Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem přednášek je logoterapie - psychoterapie zaměřená na hledání smyslu lidského života... Psychoterapie Sušice, region Klatovy, Západní Čechy. Marie Kutilová psychoterapie poradna Sušice. Trápí vás smutek, strach, beznaděj? Prožíváte těžkou životní situaci a nevíte jak dál? Stojíte před závažným rozhodnutím a chcete se rozhodnout zodpovědně? Vaše vztahy s druhými lidmi jsou komplikované, zamotané. Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů!Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretick Je psychoterapeutický přístup - v překladu - na člověka zaměřený přístup Řadí se do proudu humanistické psychoterapie. Je původně znám jako nedirektivní terapie.. Autor Carl R. Rogers publikoval svou teorii psychoterapie, osobnosti a interpersonálních vztahů v r. 1959