Home

Nárok na dovolenou za odpracované dny

X.2 Dovolená za odpracované dny ( § 214) S ohledem na novelu zákoníku práce č. 285/2020 Sb. připadá tento typ dovolené v úvahu pouze u dovolené, na niž vzniklo zaměstnanci právo do 31. 12. 2020, a to bez ohledu na to, kdy došlo k čerpání této dovolené Dosud platí, že když zaměstnanec neodpracuje alespoň 60 dnů, má nárok na dovolenou za odpracované dny, a to ve výši 1/12 z výměry za každých 21 odpracovaných dnů. Pokud odpracuje více než 60 dnů v kalendářním roce u zaměstnavatele, pak má již v současné době nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale v poměrné. Zaměstnanci pracující na plný úvazek tak mají nárok na minimálně 160 hodin dovolené za kalendářní rok. Vezme-li si pracovník den volna, odečte se mu nově osm hodin, přičemž nejkratší povolená dovolená představuje polovinu směny

Ovšem ve chvíli, kdy odpracoval o jeden den méně, měl právo na dovolenou jen za odpracované dny, tedy pouze v rozsahu několika málo dnů. Základem pro výpočet nové dovolené je týdenní pracovní doba zaměstnance, tedy nejčastěji 40 hodin. Ta se vynásobí roční výměrou dovolené Dovolená za odpracované dny. V případě, že jste ale 60 dnů ještě neodpracovali, máte nárok pouze na dovolenou za odpracované dny. Konkrétně máte nárok na 1/12 dovolené za každých 21 odpracovaných dní. Na týden dovolené navíc, tzv Takže v uvedeném případě zaměstnanci, který nastoupil 1. června 2020, pakliže neodpracuje 60 dnů, vzniká nárok na dovolenou za odpracované dny již 29. června 2020, na který připadá 21. pracovní den v červnu při běžném rozvržení pracovní doby na 5 pracovních dnů v rytmu pondělí až pátek b) dovolenou za odpracované dny, c) dodatkovou dovolenou. Dovolená za kalendářní rok nebo na její poměrnou část' Zaměstnance, který odpracuje u svého zaměstnavatele celý kalendářní rok, má nárok na vyčerpání celé stanovené dovolené. Avšak zaměstnance, který odpracoval u svého zaměstnavatele pouze určitou dobu.

Dovolenou za odpracované dny Na dovolenou za odpracované dny má nárok zaměstnanec, jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její část, protože nekonal práci v kalendářním roce alespoň 60 dnů Dovolenou za odpracované dny, a jakmile odpracujete 60 dní, pak se váš nárok na dovolenou bude počítat jako Dovolená za kalendářní rok. Dovolená za odpracované dny se použije také v případech, kdy je smlouva uzavřená na krátkou dobu (kratší, než 60 pracovních dní), nebo pokud zaměstnanec nastupuje do zaměstnání ke. Během července a srpna nemáte nárok na dovolenou v celém rozsahu, pouze za odpracované dny, dle zákona za 21 odpracovaných dnů vzniká nárok na 1/12 dovolené. Od příštího roku by se pak dovolená měla počítat z odpracovaných hodin. Tuto dovolenou si ale stejně nemůžete vybrat, protože jste ve zkušební době Celkem tedy přísluší zaměstnanci za kalendářní rok dovolená ve výši 160 + 120 = 280 h. 3. Zaměstnanec pracoval od ledna do března s úvazkem 100 % a po zbytek roku měl úvazek 60 %. Nárok na dovolenou za rok činí 5 týdnů dovolené

X.2 Dovolená za odpracované dny - Příručka pro personální ..

 1. Re: Dovolená za odpracované dny. Pravdu máte Vy a účetní neví, jak se určuje nárok na dovolenou. MD se bere jako doba odpracovaná, takže když se nenapočítá 60 odpracovaných směn, náleží za každých 21 1/12. Po 60ti odpracovaných dnech by Vám vznikl nárok na celoroční výměru
 2. Proto vám za rok 2013 přísluší pouze dovolená za odpracované dny (1/12 za každých 21 odpracovaných dnů). Za rok 2014 vám pak nárok na dovolenou nevznikl, protože jste neodpracovala ani 21 dní
 3. Se začátkem roku se zásadně promění výpočet dovolené v roce 2021. Díky aktuální novele zákoníku práce se ruší výpočet dovolené za odpracované dny a nově se bude vztahovat k odpracovaným týdnům, a nárok na dovolenou se bude počítat v hodinách. Změna ve výpočtu dovolené od roku 2021 je poměrně zásadní
Nárok na dovolenou a zkrácený úvazek v případě různě

Pokud nesplníte podmínku odpracovaných 60 dnů, vznikne vám nárok pouze na dovolenou za odpracované dny. Za každých 21 odpracovaných dnů vám vznikne nárok na 1/12 dovolené za kalendářní rok. Dodatková dovolená. Dodatková dovolená je zvláštní druh dovolené, na níž mají právo pouze některé skupiny zaměstnanců X.4.6 Doby posuzované jako výkon práce ( § 216 odst. 2 a § 348) Při posuzování práva na dovolenou je podstatné, jaký počet násobků týdenní pracovní doby (stanovené či kratší) zaměstnanec odpracoval (v jakém rozsahu vykonával práci). Vedle vlastního výkonu práce se pro účely dovolené jako odpracované posuzují i. Nárok na dovolenou se posuzuje za každý kalendářní rok samostatně. Zaměstnanec v loňském roce neodpracoval 60 dnů, a proto mu vznikl nárok na dovolenou za odpracované dny, a to ve výši 1/12 za každých 22 odpracovaných dnů ( jedná se o nárok za rok 2006) Dovolená. Nárok na dovolenou, jak vypočítat dovolenou, její krácení, náhrada i čerpání. Rychlé zprávy. Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Rodiče nemusí být sezdaní, ale otec musí být zapsaný v rodném listě.

Nárok na dovolenou v lednu - kalkulačka nároku na dovolenou

Nový výpočet dovolené od 1

Dobrý den, mohu si u Vás ověřit výpočet nároku na dovolenou v roce 2021? Za rok 2020 mám nárok na dovolenou 17 dní, (od 2/9 jsem na PPM, ta mi končila dne 17/3/2021. od 18/3 čerpám řádnou dovolenou 17 dní (vychází to do 13/4/2021). Nárok na dovolenou za rok 2021 jsem si vypočetla na 31 hodin BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán To znamená, že pokud zaměstnanec v zaměstnání potřebný počet hodin neodpracuje, nebude mít v daném roce žádnou dovolenou. Podobné pravidlo obsahovala i předcházející právní úprava, když nárok na dovolenou za odpracované dny podmiňovala odpracováním nejméně 21 směn Za prvních 100 dnů o 1/12, za dalších 21 dnů také o 1/12 a za dalších 21 dnů také o 1/12. Zbylých 8 dnů se nepočítalo. Zaměstnanec, který by tak jinak měl nárok na 20 dnů dovolené, přišel o 3/12 čili 1/4 z 20 dnů dovolené, tedy o 5 dnů , takže mu zůstal nárok jen na 15 dnů dovolené To je méně než 60 dnů nutných pro nárok na dovolenou za kalendářní rok. Zaměstnankyni tedy za rok 2011 vznikne nárok na dovolenou za odpracované dny, a to jen za prvních 21 dnů (tedy na 1/12 z roční výměry dovolené), dalších 21 dnů již odpracováno není. Výpočet 1/12 z 5 týdnů = 25 : 12 = 2,08 po zaokrouhlení 2 dny.

Máte nárok na dovolenou? Kalkulačka výpočtu dovolené 202

Odpracuje jen 52 dny, proto bude mít zaměstnanec nárok na dovolenou za odpracované dny, který bude činit 2/12 ( tj. 21 dny x 2 = 42 odpracovaných dnů ) z celkového nároku dovolené za kalendářní rok (tj. 16 dnů = 3 týdny a jeden den), což činí 2,67 po zaokrouhlení 3 dny dovolené, na které vznikl zaměstnanci nárok Dosud jsme také byli zvyklí na to, že pokud zaměstnanec byl např. dlouhodobě nemocný, krátil se jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok při více než 100 zameškaných dnech o 1/12 a následně za každých takových 21 zameškaných dnů o další 1/12 roční výměry dovolené článků o nároku na dovolenou je na internetu dost a dost. Nikde se však nehovoří o tom, jak je to se započítáváním sobot a neděl do dovolené. Dočíst se lze jen o státních svátcích. Například když má zaměstnanec odcházet z firmy od 1.4. a má nevybraných 11 dní z loňska a z letošního roku má nárok na 5 dní. Jestliže zaměstnanec pracuje jen 2 dny v týdnu, tak nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část mu vznikne až po 30 týdnech, nárok na dovolenou za odpracované dny nejdříve až po odpracování 11 týdnů. Náhrada mzdy za dovolenou X.2 Dovolená za odpracované dny ( § 214) S ohledem na novelu zákoníku práce č. 285/2020 Sb. připadá tento typ dovolené v úvahu pouze u dovolené, na niž vzniklo zaměstnanci právo do 31. 12. 2020, a to bez ohledu na to, kdy došlo k čerpání této dovolené

Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 odpracuje 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny Zaměstnanec by měl dostat proplacenou dovolenou za r. 2020 při ukončení pracovního poměru. Bude se počítat i 20 dní čerpání dovolené za 2/2020 jako odpracovaná doba pro nárok na dovolenou za odpracované dny za období od 1.1.2020 do 29.2.2020 ? Tak by zaměstnanec dostal k proplacení 2/12 -tj. 3,5 dne ( za odpracované dny 23. Dokud zaměstnanec neodpracuje 60 směn v roce, pak má za každých 21 odpracovaných směn (bez ohledu na to, ve kterých měsících je odpracoval) nárok na 1/12 dovolené. Váš nárok za období od 2.2. do 15.4.2011 tedy činí (za předpokladu, že jste odpracovala všechny pracovní dny) za 53 odpracovaných směn 2/12 dovolené

Nová pravidla počítání dovolené od ledna 2021 - Aktuálně

3.15.3 Dovolená za odpracované dny Ing. Růľena Klímová Příklad 1 Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. listopadu a do konce roku odpracoval celkem 40 dnů a tři dny v důsledku svátku nepracoval. Jaký bude jeho nárok na dovolenou? Pro účely nároku na dovolenou se budou. Zákoník práce (dále jen ZP) nově od 1.1. 2021 již neupravuje dovolenou za odpracované dny, ale pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část.Jednotkou pro přepočet dovolené jsou hodiny, a nikoliv již pracovní směna. Nový výpočet oproti předchozí úpravě tedy zohledňuje příslušnou délku směn a cílem změny je umožnit spravedlivý rozsah dovolené. V případě, že odpracujete u zaměstnavatele alespoň 60 dnů, máte nárok na dovolenou za poměrnou část kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají Dále dochází k zásadní změně: Dosud byl vždy počítán celoroční nárok a ten byl několikerým mechanismem krácen např. při ukončení pracovního poměru, na neodpracovaný počet dnů a při menším počtu odpracovaných dnů než 60 byla dovolená změněna na tzv. dovolenou za odpracované dny X.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ()Dovolená za kalendářní rok (nebo za část roku v případě, že pracovní poměr netrval po celou dobu kalendářního roku) patří k nejobvyklejším druhům dovolené.. Dovolená za kalendářní rok, na niž vzniklo právo od 1. 1

Od kdy máte nárok na dovolenou? - Dostupný advoká

V tomto případě ji nevzniká nárok ani na dovolenou za kal. rok, ani na dovolenou za odpracované dny. - skončení mateřské dovolené tak, že zaměstnankyni nevznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale pouze za kalendářní dny. Např. skončí pobírání peněžité pomoci k 10. únoru 2003. Dovolenou z předchozího roku. Pro nárok na mateřskou (PPM) musí být splněna podmínky účasti na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky. Počítají se všechny kalendářní dny, včetně víkendů nebo státních svátků Právo na dovolenou a její čerpání se nově stanoví v hodinách, nikoli ve směnách (dnech). Minimální nárok na dovolenou zůstává zachován v rozsahu 4 týdny. Pokud má tedy zaměstnanec stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a má právo na 4 týdny dovolené, jeho nárok na dovolenou za kalendářní rok činí 160 hodin Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká právo na dovolenou za kalendářní rok (nebo na její poměrnou část), právo na dovolenou za odpracované dny, resp. právo na dodatkovou dovolenou

Pokud vám nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část (jelikož jste nepracoval/a u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů), máte nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v kalendářním roce Od 1. 1. 2021 se ruší dovolená za odpracované dny a tím se ruší i podmínka odpracování 60 pracovních dnů v roce pro nárok na roční výměru dovolené. Odpadne tak odlišný způsob výpočtu dovolené v situaci, kdy zaměstnanec nesplnil podmínku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část odpracováním alespoň 60 dnů v kalendářním roce a. Pro nárok na dovolenou za kalendářní rok by však dříve musel odpracovat minimálně 60 směn. Vznikl mu tak nárok jen za odpracované dny - 2/12 z celkového ročního nároku - celkem 6,5 dne (v případě akademického pracovníka). Výpočet: 6,5 dne x 8 hodin = 52 hodin dovolené Dodatková ŘD (rizika) = 1/12 z Dodatková celoroční za každých v kalendářním roce 21 odpracovaných dnů na pracovním místě s indikací rizikového pracoviště Odpracované dny pro dodatkovou dovolenou . Odpracované dny jsou uchovávány ve dvou položkách: aktuálního měsíce a celkem (úhrn za aktuální rok)

Zaměstnanci, kterému nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok, protože nepracoval v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele alespoň šedesát dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých dvacet jedna odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce Nárok na stravenku při půldenní dovolené ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mašek advokáti s.r.o. OTÁZKA: Vzal jsem si půl denní dovolenou, přičemž jsem odpracoval 4 hodiny. Zaměstnavatel mi však odmítnul poskytnout za tento den stravenku i přesto,. Tyto hodnoty se budou používat nejen pro výpočet poměrné části za každý celý měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru (§ 212 odst. 2 a 3 ZP), ale i pro stanovení dovolené za odpracované dny (§ 214 ZP) a pro krácení dovolené za zameškané směny (§ 223 odst. 1 ZP)

Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž části směn odpracované v různých dnech se nesčítají (pokud byste odpracoval menší počet dnů, vznikne Vám právo na dovolenou za odpracované dny) Nárok na dovolenou Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v. Nárok na dovolenou za odpracované dny náleží v délce jedné dvanáctiny dovolené za každých 21 odpracovaných dní v příslušném kalendářním roce. S pozdravem. Zpět do poradny Položit dotaz. Omlouváme se, dočasně není možné vkládat dotazy. Zkuste v předešlých dotazech najít podobný dotaz Při stanovování nároku na dovolenou se bude postupovat ve 3 krocích: 1. krok - rozdělení zameškané doby na tu, za kterou vznikne nárok na dovolenou vždy a na tu, za kterou vznikne nárok na dovolenou pouze při splnění určitých podmínek. Tyto dvě kategorie si rozebereme níže Náš zpracovatel mezd vypočítává předpoklad z kalendářních dní, které vydělí 7 dny po sobě jdoucími, tj. když vezmu stejný příklad: 334 kalendářních dní za (únor-prosinec) / 7 = 47,714 týdne × 40 = 1 908,56 + 168 ho­din za odpracovaný leden = 2 076,56/ /40 = 51,914 týdnů, respektive 51. Nárok na dovolenou 51/52.

Nárok na dovolenou za odpracované dny má zaměstnanec, který nezískal nárok na dovolenou za kalendářní rok ani její poměrnou část. Jedná se tedy o zaměstnance, kteří neodpracovali u jednoho zaměstnavatele výše uvedených 60 dní Dobrý den . Prosím někoho kdo se dobře vyzná. Končím v zaměstnání ve zkušební době. Podle mých propočtů mám nárok na 3x 1,5 dne dovolené neboli celkem na 4,5 dne za celé tři odpracované měsíce Velké změny v čerpání dovolené: Na jak dlouhou máme nárok, se bude počítat úplně jinak. Zákoník práce se dočká výrazné úpravy. Dovolená se už nebude vypočítávat za odpracované dny, ale hodiny. Novela, kterou už podepsal prezident, by se měla nejvíce dotknout lidí, kteří pracují v různé dny odlišnou pracovní.

Měl by Vám tedy vzniknout nárok na dovolenou za odpracované dny dle § 214 Zákoníku práce, jak jste sama v dotaze uvedla. Jestliže tedy pracujete jen 1 den v týdnu, nárok na dovolenou za odpracované dny Vám vznikne nejdříve až po odpracování 21 týdnů, a to v délce 1/12 za každých odpracovaných 21 dnů A mám třeba nárok ještě na něco? Děkuji. Dobrý den, paní M, vzhledem k tomu, že jste v roce 2013 neodpracovala žádnou směnu, nevznikl Vám nárok na poměrnou část dovolené ani na dovolenou za odpracované dny za rok 2013. Proto Vám Váš bývalý zaměstnavatel nemůže za toto období proplatit žádnou dovolenou

Na dovolenou za odpracované dny má nárok zaměstnanec, kterému nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její část, protože nekonal práci v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele alespoň 60 dnů. Za každých 21 odpracovaných dnů mu přísluší jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok Pokud zaměstnanec není v novém zaměstnání alespoň 60 dní v kalendářním roce, má nárok na dovolenou za odpracované dny. To znamená, že za každých 22 odpracovaných dní náleží zaměstnanci 1/12 z celkové výměry dovolené Pokud pracovník není v zaměstnání alespoň 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na takzvanou dovolenou za odpracované dny - platí pravidlo, že za každých 22 odpracovaných dní náleží zaměstnanci jedna dvanáctina z celkové výměry dovolené. Pokud u zaměstnavatele odpracujete alespoň 60 kalendářních dnů, máte nárok. (obr. 1). Zbývající dovolená z roku 2020 se na ní za-městnanci eviduje ve dnech, nový nárok na dovole-nou v roce 2021 se vypočítá v hodinách. Podmínkou je zatržení volby Nárok na dovolenou. U zaměst-nanců pracujících na základě dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti, zůstává tat

Kdy po nástupu do nové práce můžete čerpat dovolenou

(Jednotlivé druhy dovolené a podmínky nároku na ně jsme popsali v Profitu č. 32-33/2004). V případě neomluvené absence může zaměstnavatel krátit jak dovolenou za kalendářní rok (nebo její poměrná část), tak i dovolenou za odpracované dny, dodatkovou dovolenou a takzvanou další dovolenou Nárok na dovolenou bude: 529 / 40 * 40 / 52 * 5 = 50. Zaměstnanec má nárok na 50 hodin dovolené. Rozpad výpočtu z hlediska zaokrouhlování: 529 / 40 = 13,225 = 13 (výslednou hodnotu zaokrouhlujeme vždy na celé dolu, zohledňují se celé odpracované týdny Nárok na dovolenou (dle zákoníku práce) Podle § 211 ZP má zaměstnanec nárok: a) na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část b) dovolenou za odpracované dny c) dodatkovou dovolenou Dovolená za kalendářní rok nebo na její poměrnou část Zaměstnance, který odpracuje u svého zaměstnavatele celý.

Příští dovolenou vám spočítají jinak

Dovolená dle zákoníku práce Zákony

Druhy dovolené. Podle zákoníku práce §211 má zaměstnanec nárok: a) na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, b) dovolenou za odpracované dny, c) dodatkovou dovolenou. Dovolená za kalendářní rok. Pokud zaměstnanec vykonával práci nepřetržitě v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele alespoň 60. V případě, že vám nevznikne toto právo na dovolenou a nemáte odpracováno u zaměstnavatele alespoň 60 dnů, máte nárok na dovolenou za odpracované dny v délce 1/12 za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dní v příslušeném roce

Nárok na dovolenou - Měšec

Zaměstnanec má nárok: na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny, dodatkovou dovolenou. Dovolená v délce celých 4 týdnů tedy nenáleží například těm, kteří neodpracovali celý rok, jsou brigádníky apod Má to za důsledek, že i období trvání mateřské dovolené se započítává na odpracované dny a zaměstnankyni tak vzniká nárok na řádnou dovolenou. Délka řádné dovolené se tedy po skončení této mateřské dovolené zvýši oproti dovolené, na kterou vznikl nárok při nástupu na dovolenou mateřskou Máme nárok na 20 dní dovolené. V říjnu 2020 jsem byla ještě osm dnů nemocná. Po odpracovaných 60 dnech, jsem tedy měla nárok na pokrácenou dovolenou z plného nároku? Spočítala jsem si, že počet dnů za rodičovskou dovolenou, neplacené volno (1. 1. - 6. 9 a - Přizná se nárok na poměrnou část dovolené za kal. rok. n - Přizná se nárok na dovolenou za odprac. dny . Popis Pokud zaměstnanec neodpracuje 60 dnů, má dle legislativy nárok na dovolenou za odpracované dny (1/12 zákonného nároku za každých 21 odpracovaných dnů). Takto se systém chová, pokud je parametr nastaven na.

Nárok na dovolenou: za odpracované dny, ve zkušební době . Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. do 30.10.? Do vyhlášených prázdnin totiž zasahuje státní svátek. V týdnu od 26. října do 1. listopadu došlo k souběhu několika typů dnů Re: Krácení dovolené pro OČR xxxx kdyby se to stalo. Jestliže poskytuje 5 týdnů dovolené, jde o celé 2 dny dovolené Pokud by pracovní poměr skončil dříve, byl by nárok jenom na dovolenou za odpracované dny: na 1/12 roční výměry dovolené za každých odpracovaných 21 pracovních směn. Ovšem čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

Jak se počítá dovolená do výplaty - poradíme přehledně a

 1. Jaký je nárok na dovolenou ve zkušební době? Finance
 2. Novela Zákoníku Práce S Účinností Od 1
 3. Dovolená za odpracované dny - BusinessCenter
 4. Poradna: Mám nárok na dovolenou, i když jsem byl nemocný
 5. Praktické příklady pro výpočet dovolené v roce 2021 - Blog

Nárok na dovolenou a jak jej vypočítat - Poradna - Jobs

Krácení dovolené 2021 za nemoc, (ne)omluvenou absenci

 1. Maminky, nenechte si vzít dovolenou - Podnikatel
 2. Dovolená na zotavenou - VÝPLATA
 3. Jak nově spočítat zaměstnanci nárok na dovolenou
 4. Výpočet dovolené za odpracované dny Fle
Převod dovolené 2021, poprvé budete moci požádat o převod

Dovolená při kratší pracovní době, zvláště v kom epravo

 1. Dovolená - nárok za odpracované dny vs
 2. Nárok na proplacení dovolené za odpracované dn
 3. Národní soustava povolán
 4. Kdy není nárok na dovolenou za odpracované dny? 2021
 5. Dovolená za odpracované dny Daně, účetnictví, právo

Dovolená v roce 2021 v praktických příkladech - Portál POHOD

 1. Nárok na dovolenou? - Právní-rady
 2. Dovolená od roku 2021 - důležité zásady a poznatk
 3. X.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ..
 4. Problematika Vzniku Nároku Na Dovolenou a Jejího Krácení a
1Mzdové údaje - záložka dovolená - Mzdy (CZ) – WikiOrangeFalanga | falanga (řecky φάλαγξ, falanx - bitevní řada) je